BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gracz Leszek (Uniwersytet Szczeciński), Hundert Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kryteria analizy społeczności wirtualnych
Analysis Criteria for Virtual Communities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 455-462, rys.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Portale internetowe, Serwisy społecznościowe
Web portals, Social networking
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule poruszono kwestie kryteriów segmentacji, które mogłyby zostać użyte w procesie segmentacji społeczności wirtualnych. Proponowanie kryteria to: kryterium modelu działania, kryterium przeznaczenia, kryterium rejestracji i dostępności, kryterium wpływu użytkownika na content oraz kryteria społeczno-ekonomiczne. Artykuł zawiera również dwa przykłady zastosowania przedstawionych kryteriów dla charakterystyki dwóch portali społecznościowych(abstrakt autora)

The paper considers issues of segmentation criteria, which could be used in segmentation process of virtual communities. The proposed criteria are as follows: the criterion of business model, the criterion of purpose, the criterion of registration and accessibility, the criterion of the scope of user generated content and the socio-economic criteria. The paper also presents two examples of using the proposed criteria for characteristics of two virtual community sites.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. K. Doktorowicz: Społeczności wirtualne, w: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość?, red. L.H. Haber, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004, t. 1,
  2. N. Abercrombie, S. Hill, B.S. Turner, The Penguin Dictionary of Sociology, London, 1994,
  3. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 1996
  4. Społeczności w Polsce, Megapanel PBI Gemius "Media i Marketing", dodatek I, z dnia 26.08.2009
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu