BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarczyk Stanisław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Badania marketingowe na etapie wstępnej eliminacji pomysłów na nowe produkty
Marketing Research in the Initial Stage of New Product Ideas Screening
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 473-483, tab., rys.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Produkt, Badania marketingowe
Product, Marketing research
Note
streszcz., summ.
Abstract
Badania marketingowe pomagają wyeliminować te pomysły na nowe produkty, które nie spełniają określonych kryteriów. Badania te należy dobrze przygotować, by uniknąć błędów. Następnie ustala się kryteria selekcji pomysłów oraz procedurę tej selekcji. Osobne metody znalazły zastosowanie podczas selekcji wstępnej i zasadniczej. Na koniec stosuje się metody podsumowujące(abstrakt autora)

Marketing research is useful in the screening of those new product ideas which do not fulfill specified criteria. The research should be prepared correctly in order to avoid any errors. Subsequently one should choose the proper criteria and procedures of the ideas screening. The selection of new product ideas occurs in three stages. To each of them different methods should be applied. For instance the initial, basic and final stages of the selection are governed by different methods of product selection(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. D. Littler, Marketing and product development, Philip Allan, Oxford 1984
  2. Ph. Kotler, Marketing management, Prentice Hall, New Jersey 2003
  3. M. Crimp, The marketing research process, Prentice Hall International, London 1990,
  4. D. Wilding, The contribution of market research to the testing of new concepts, "Marketing Intelligence&Planning" 1985, no. 2
  5. P. Cabonell-Foulquie, J.L. Munuera-Aleman, A.I. Rodriguez-Escudero, Criteria employed for go/nogo decisions when developing successful highly innovative products, "Industrial Marketing Management", May 2004,
  6. B. Sojkin, Badania produktu, w: Badania marketingowe. Teoria i praktyka, red. K. Mazurek -Łopacińska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu