BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ratajczyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wiener Dawid (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Nowoczesne metody badań w zakresie interakcji produkt - człowiek
Contemporary Methods of Human - Product Interaction Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 485-493
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Badania marketingowe, Produkt
Marketing research, Product
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba wskazania roli i znaczenia odmiennego podejścia badawczego w odniesieniu do produktu zaawansowanego technologicznie. Samo bazowanie na podejściu deklaratywnym nie gwarantuje pełnego i zgodnego z oczekiwaniami oraz wyobrażeniami użytkowników/konsumentów rozpoznania kwestii oceny i stopnia dopasowania produktu.(abstrakt autora)

The aim of this paper is an attempt to present the role and the meaning of different research approach to the advance and technology sophisticated products. Surveys which are only based on the declarations of customers only are enough to guarantee the proper results (especially in the context of customer expectations(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. C. Easingwood, S. Harrington, Launching and re-launching high technology products, "Technovation" 2002, Vol. 22,
 2. E. Hultink, S. Hart, H. Robben, A. Griffin, Launch decision and new product success: an empirical comparison of consumer and industrial products, "Journal of Product Innovation Management" 2000, Vol. 17 No. 1
 3. L. De Marez, G. Verleye, ICT-innovations today: making traditional diffusion patterns obsolete and preliminary insight of increased importance, "Telematics and Informatics" 2004, Vol. 21 No. 3
 4. P.W. Jordan, W.S. Green, Pleasure with products: beyond usability, Prentice-Hall, London 2002;
 5. P.M.A Desmet, P. Hekkert, Framework of product experience, "International Journal of Design" 2007, nr 1, s. 57-66, Funology: from usability to enjoyment, red. M.A. Blythe, K. Overbeeke, A.F. Monk, P.C Wright, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers 2003
 6. B.J. Pine, J.H. Gilmore, Welcome to the experience economy, "Harvard Business Review" 1998, nr 76,
 7. M.B. Holbrook, E.C. Hirschman, The experiential aspects of consumption: consumer fantasies, feelings and fun, "Journal of Consumer Research" 1998, nr 9
 8. B. Schmitt, Experiential marketing, "Journal of Marketing Management" 1999, nr 15
 9. Product experience, red. H.N.J. Schifferstein, P. Hekkert, Elsevier Press 2008, H.N.J. Schifferstein, M.P. Cleiren, Capturing product experience: a split-modality approach, "Acta Psychologica" 2005, nr 118
 10. J. Kwahka, S. Han, A methodology for evaluating the usability of audiovisual consumer electronic products, "Applied Ergonomics" 2002, nr 33
 11. S. Han, M. Hwan Yun, J. Kwahk, S. Hong, Usability of consumer electronic products, "International Journal of Industrial Ergonomics" 2001, nr 28
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu