BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rybicka Kamila (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Bezrobocie w Polsce - ujęcie regionalne
Unemployment in Poland - Regional Analysis
Source
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2014, nr 4(12), s. 22-28, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rodziny i rynek pracy
Keyword
Regionalny rynek pracy, Bezrobocie, Rozwój regionalny, Obszary problemowe
Regional labour market, Unemployment, Regional development, Problem areas
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zagadnienie bezrobocia jest jednym z głównych problemów współczesnych gospodarek. Stąd też tematowi temu należy poświęcić szczególną uwagę. W ostatnich latach zauważalny jest znaczny wzrost bezrobocia w Polsce. Zjawisko to niesie za sobą negatywne konsekwencje zarówno dla samych bezrobotnych, jak i ich rodzin, ale również dla całej gospodarki krajowej. Z uwagi na to, że jest ono jednym z głównych obszarów problemowych z jakimi borykają się obecne władze. (abstrakt oryginalny)

The issue of unemployment is one of the main problems of the current economy. Hence, the theme should be given a special attention. In recent years, there can be noticed a significant increase of unemployment in Poland. This phenomenon brings negative consequences for both the unemployed and their families but also for the entire national economy due to the fact that it is one of the major problem areas faced by the current government. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Becker A., (2011) Analiza rozwoju województw Polski pod względem wykorzystania technologii ICT, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica", nr 62.
  2. Organisiak-Krzykowska A., (2005) Regionalne uwarunkowania bezrobocia, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
  3. Radziwiłł A., (1999) Zróżnicowanie regionalne bezrobocia w Polsce. Perspektywy zrównoważonego rozwoju, Warszawa: Centrum Analiz Społeczna-Ekonomicznych.
  4. Tokarski T., (2008) Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999-2006, "Gospodarka Naukowa 2008", nr 7-8.
  5. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.z 2004 r., nr 99, poz. 1001, z późn. zm.).
  6. Wojnar J., (2012) Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1998-2011. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt nr 24.
Cited by
Show
ISSN
2300-5491
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu