BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbrowska Anna (IBRKK Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Title
Konsument na rynku e-handlu w wybranych krajach Unii Europejskiej (w świetle wyników badań)
Consumer on the E-Commerce Market in Selected European Union Countries (According to the Research)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 501-511, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Keyword
Konsument, Handel elektroniczny
Consumer, e-commerce
Note
streszcz., summ.
Abstract
E-handel (ang. e-commerce) najczęściej jest definiowany jako kupno i sprzedaż towarów i usług poprzez Internet. Zdobywa on coraz więcej zwolenników z uwagi na niższe ceny oraz brak barier czasu i przestrzeni. Współcześnie o e-handlu decyduje zarówno oferta, jak i dostęp do Internetu oraz umiejętności społeczeństw w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami. W niniejszym artykule starano się zwrócić uwagę na zróżnicowanie możliwości korzystania z e-handlu w krajach UE oraz w świetle wyników badań wskazujące na różnice w postrzeganiu e-handlu i motywach korzystania z niego w takich krajach, jak: Estonia, Litwa, Łotwa i Polska.(abstrakt oryginalny)

E-commerce is most frequently defined as the purchase and sale of goods and services via the internet. It is becoming more and more popular due to lower prices and lack of time and space barriers. At present, the position of e-commerce is determined by the offer and Internet access as well as societies' skills at using modern technologies. In the paper the author aims to present the range of possibilities of using e-commerce in the EU countries and, based on research findings, she also points to the differences in the perception of e-commerce and consumers' motivations in the countries like: Estonia, Lithuania, Latvia and Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu