BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kos Barbara (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Sponsorowane społeczności internetowe
Organization-Sponsored Online Communities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 527-538, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Keyword
Serwisy społecznościowe, Sponsoring
Social networking, Sponsoring
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rosnąca popularność społeczności internetowych (najczęściej przybierających postać for internetowych, portali lub grup dyskusyjnych) zaczyna wzbudzać coraz większe zainteresowanie ze strony przedsiębiorstw, szukających nowych sposobów dotarcia do potencjalnych klientów oraz próbujących zwiększyć swoją konkurencyjność na nowym rynku (e-rynku). Coraz częściej można w Internecie spotkać dedykowane (sponsorowane) społeczności internetowe hostowane przez dane przedsiębiorstwa i poświęcone produktom danego przedsiębiorstwa bądź tematyce zbliżonej do branży, w której organizacja hostująca działa. W artykule zostaną przybliżone niektóre aspekty sponsorowanych społeczności internetowych i problemy związane z ich efektywnym zarządzaniem.(abstrakt oryginalny)

Increasing popularity of internet communities (mostly internet forums, portals and newsgroups) begins to draw increasing attention of companies, looking for new ways to reach potential customers and attempting to boost competitive ability on new market - dubbed "e-market". Dedicated (and sponsored) Internet communities become more frequent. Such communities are hosted by respective companies and are committed to company products or, in broader approach, company sector of interest. The paper outlines some aspects of sponsored internet communities and issues concerning their effective management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu