BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bsoul Magdalena (Politechnika Częstochowska)
Title
Wolontariat pracowniczy jako przejaw działań z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR)
The Employee Volunteering Work as CSR
Source
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2014, nr 3(11), s. 10-15, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Przedsiębiorstwa - wyzwania
Keyword
Wolontariat, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Działalność społeczna
Volunteering, Corporate Social Responsibility (CSR), Social activity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wolontariusze pracują we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a ich prospołeczne zachowania wymagają nie tylko bezinteresownego poświęcenia własnych sił dla dobra drugiego człowieka, ale także determinacji, wrażliwości i umiejętności i współdziałania z innymi ludźmi. Coraz częściej mamy do czynienia z wolontariatem pracowniczym, który traktowany jest jako jedno z najważniejszych narzędzi realizacji projektów CSR wpływające na organizację, poprzez kształtowanie wartości, etosu czy misji w działaniach prospołecznych. Wolontariat pracowniczy jest też sposobem na budowanie i kształtowanie postaw prospołecznych. Otwiera także zarówno przed firmą, jak i pracownikami nowe możliwości. (abstrakt oryginalny)

Volunteers are present in every field of social life. Their prosocial behaviour requires not only a selfless devotion of one's effort for the sake of the others, but also the determination, sensitivity and the ability of cooperation with other people. The volunteering work is seen at workplace more often. It is perceived as one of the most important tools of realization of CSR projects that influences the organization through creating values, ethos and a mission via prosocial behaviour. The volunteering at workplace is also a way of building and shaping of prosocial attitudes. It opens new possibilities for both the employer and the employees. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cyran-Mądzik A., (2009) Wolontariat w Wielkiej Brytanii [w:] Matyjas B., red., Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej, Kielce: Wydawnictwo Wszechnica Świętokrzyska.
  2. Gawroński S., (1999) Ochotnicy miłości bliźniego. Przewodnik po wolontariacie, Warszawa: Wydawnictwo Więź.
  3. Gorczycka E., Słocińska A., (2007) Społeczna funkcja organizacji jako element nowoczesnego zarządzania [w:] Sobolak L., red., Innowacyjne aspekty strategii przedsiębiorstwa globalnego w zintegrowanej Europie, Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
  4. Grzybek M., (2011) Lider(ka) CSR, "Personel i Zarządzanie", nr 2, Warszawa: Infor SA.
  5. Klimek-Michno K., (2012) Więcej dajesz, więcej masz, "Personel i Zarządzanie", nr 1, Warszawa: Infor SA.
  6. Kubiak I., (2002) Nowe spojrzenie na stare problemy [w:] Maciuła M., red., Barwy wolontariatu, "Roczniak", Warszawa: Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych Boris.
  7. Majchrzak K., (2009) Znaczenie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie kreowania wizerunku firmy [w:] Pabian A., red., Marketing społeczny oraz perspektywy jego rozwoju na świecie, Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
  8. Wiśniewska B., (2001) Wolontariat międzynarodowy w Polsce i na świecie, "Wolontariat", nr 8.
  9. Wolontariat pracowniczy - przewodnik dla biznesu, (2011) http://wolontariatpracowniczy.org.pl/var/resources/publications/wolontariat_pracowniczy-przewodnik_dla_biznesu_2011.pdf [27.02.2014].
  10. Żołądkowski P., (2011) Nieodwracalny trend, "Personel i Zarządzanie", nr 4, s. 30. nr 4, s. 30.
Cited by
Show
ISSN
2300-5491
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu