BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pacha Dawid (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wykorzystanie innowacyjności społeczności internetowych jako sposób uzyskania przewagi konkurencyjnej
The Use of Innovation of Internet Communities as a Mean to Obtain Competitive Advantage
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 539-549
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Keyword
Innowacyjność społeczeństwa, Serwisy społecznościowe, Portale internetowe, Przewaga konkurencyjna
Innovation in society, Social networking, Web portals, Competitive advantage
Note
streszcz., summ.
Abstract
Konsumenci w coraz większym stopniu biorą udział w procesie tworzenia produktów i usług, który do pewnego momentu był domeną przedsiębiorstw i profesjonalistów. Rozwój technologiczny w oprogramowaniu oraz w sprzęcie komputerowym przyczynił się do zniknięcia bariery wejścia, która kiedyś oddzielała amatorów od profesjonalistów. Tani i szybki dostęp do informacji, narzędzi produkcji, dystrybucji oraz kanałów komunikacyjnych (głównie Internetu), a także aktywna postawa konsumentów przyczyniły się do rozwoju tego fenomenu. Przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują potencjał drzemiący w społecznościach internetowych w celu budowania przewagi konkurencyjnej.(abstrakt oryginalny)

Consumers become increasingly involved in the process of creating products and services, which to a certain point was the domain of companies and professionals. Technological development in software and hardware has contributed to the disappearance of entry barriers that once separated amateurs from professionals. Cheap and fast access to information, tools of production, distribution and communication channels (mainly internet), and active consumer behavior, have contributed to the development of this phenomenon. Enterprises are increasingly using the potential of online communities to build competitive advantage.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu