BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczukocka Agata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ inwestycji na rozwój i przetrwanie przedsiębiorstw
Influence of the Investments on the Development and Survival of the Companies
Source
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2014, nr 3(11), s. 16-21, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Przedsiębiorstwa - wyzwania
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Inwestycje przedsiębiorstw
Enterprise management, Enterprise development, Enterprises investments
Note
streszcz., summ.
Abstract
W dobie gospodarki rynkowej, rozwój jest nie tylko celem działalności przedsiębiorstwa, ale także warunkiem sprawnego funkcjonowania. Konieczność podejmowania inwestycji wynika z coraz większej konkurencji oraz oczekiwań konsumentów. Celem opracowania jest określenie wpływu inwestycji na rozwój przedsiębiorstw. Inwestowanie to dążenie do maksymalizacji zysku oraz szansa na przetrwanie na, ciągle zmieniającym się i coraz bardziej wymagającym, rynku. W artykule została zwrócona uwaga na pojęcie inwestycji, dynamikę nakładów inwestycyjnych oraz zobowiązania przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

In the era of market economy a development is not only a goal of business activities, but also a prerequisite for the smooth operation. The need for investments results from an increasing competition and consumers' expectations. The aim of the study is to determine the impact of investments on the business development. Investing aims at maximization of profit, and is a chance of survival on the constantly changing and increasingly demanding market. This article examines the concept of the investment, the dynamics of the investment expenditures and companies' liabilities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Henzel H., (2005) Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.
 2. Jajuga K., Jajuga T., (1996) Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Jaworski J., (2010) Teoria i praktyka zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 4. Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M., (1999) Rachunek opłacalności inwestowania, Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 5. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011, (2012) Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 6. Różański J., (2006) Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 7. Rudkowski A., (2010) Zarządzanie finansami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Strużycki M., red., (2004) Zarządzanie przedsiębiorstwem, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 9. Walczak M., red., (2003) Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 10. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2006-2010, (2012) Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 11. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2007-2011, (2013) Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 12. Zachorowska A., (2006) Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cited by
Show
ISSN
2300-5491
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu