BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śmiechowska Maria (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Internet w handlu żywnością
Internet in Food Trade
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 599-609, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Keyword
Handel elektroniczny, Handel artykułami żywnościowymi, Handel artykułami spożywczymi
e-commerce, Food trade, Foodstuffs trade
Note
streszcz., summ.
Abstract
Internet jest obecnie jednym z najnowocześniejszych i najbardziej aktualnych źródeł wszelkiego rodzaju informacji. Jest bazą danych z różnych dziedzin, również w kwestiach zdrowego stylu życia i żywienia. Internet spowodował ewolucyjne i rewolucyjne zmiany w handlu. Dzięki niemu rozwija się z powodzeniem sprzedaż żywności przede wszystkim wśród młodszych konsumentów, którzy są bardziej otwarci na nowości, i którzy jednocześnie nie mają obaw przed nowymi formami usług, w tym usług w sieci. Rozwój sprzedaży internetowej produktów spożywczych dokonuje się głównie w niektórych specyficznych branżach, jak żywność ekologiczna czy handel alkoholami, chociaż i tutaj występują pewne ograniczenia wynikające ze specyfiki branży. Obawy przed zakupami w Internecie wynikają głównie z braku kontaktu ze sprzedawcą i towarem, lękiem przed płatnościami przez Internet, a także ryzykiem zakupu towaru podrobionego.

The internet is currently the most modern and most current source of information. The internet offers databases from different areas, also the problems of healthy lifestyle and nutrition. The internet has caused both evolutionary and revolutionary changes in trade. Due to it, the sales of food is developing rapidly, especially because of younger consumers, who are more open to novelties and at the same time do not fear the new forms of services, including network ones. The growth of Internet food sales is continuing particularly in specialized branches, such as organic food or liquor trade, even though in these areas there are some specific to the sector barriers. The fear of buying in the internet is caused mostly by the lack of contact with the salesperson and the goods, worries about paying over the internet and the risk of buying a forged item.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu