BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balińska Agata (SGGW Warszawa)
Title
Wykorzystanie walorów turystycznych w rozwoju turystyki wiejskiej w wybranych gminach wschodniego pogranicza polski (w opinii turystów)
Utilization of Tourist Attractions in Roural Tourism Development (In the Opinion of Tourists in Some Border Communities of the Eastern Poland)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 491-503, tab., rys.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Potencjał turystyki wiejskiej
Keyword
Turystyka wiejska, Usługi turystyczne
Rural tourism, Tourism services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rolniczo-leśny charakter obszaru wschodniego pogranicza Polski, niska gęstość zaludnienia i oddalenie od ośrodków przemysłowych pozwoliły na zachowanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego. Burzliwa historia terenów pogranicza, częste migracje, a tym samym mieszanie się kultur, zwyczajów i religii przyczyniły się do powstania szczególnych i oryginalnych walorów kultowych. Ich wykorzystanie jest możliwe poprzez turystykę wiejską, która w ostatnich latach rozwija się niezwykle dynamicznie zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. (fragment tekstu)

The eastern areas of Poland are characterized by existence of interesting tourist attraction. This paper makes an attempt to present how these attractions are utilised for rural tourism development. Viewing above the results of empirical research carried out among the tourists spending their holidays there have also been presented. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Sikora, Organizacja ruchu turystycznego na wsi, WSiP, Warszawa, 1999, s. 69.
  2. M. Dębniewska, M. Tkaczuk, Agroturystyka. Koszty, ceny, efekty, Poltext, Warszawa 1997, s. 17.
  3. A. Balińska, I. Sikorska-Wolak, Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, SGGW, Warszawa 2009, s. 22.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu