BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichowska Jolanta (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Cena pakietu usług agroturystycznych na obszarach o niższych walorach przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego
Packet Price of Agroturistical Services on Areas of Lower Nature Values of Kujawsko-Pomorskie Province
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 505-513, tab., rys.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Potencjał turystyki wiejskiej
Keyword
Pozarolnicza działalność gospodarcza, Turystyka wiejska, Usługi turystyczne, Agroturystyka
Non-agricultural economic activity, Rural tourism, Tourism services, Agrotourism
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstract
Agroturystyka jako podstawowy segment turystyki wiejskiej podlega ciągłym obserwacjom. Ta pozarolnicza działalność wpisała się znakomicie w charakter polskiej wsi, stając się nie tylko dodatkowym źródłem dochodów rodzin wiejskich, ale również szansą na ocalenie tożsamości terenów. Wizerunek wiejskości podtrzymuje się poprzez kształtowanie odpowiednich i przemyślanych produktów, pozwalających zachować sielski charakter otoczenia. Jednocześnie wszelkie prowadzone działania i inwestycje mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę krajobrazu, architektury oraz podtrzymanie regionalnych zwyczajów. Ta pozarolnicza działalność ma jeszcze jedną ważną zaletę - jest stosunkowa tania dla potencjalnego nabywcy. Z wypoczynku u agrogospodarzy najczęściej korzystają całe rodziny, niemniej wśród grupy gości odnotowuje się wzrost wypoczywającej młodzieży i seniorów, a także turystów zagranicznych. Niniejszy artykuł stanowi wycinek pracy badawczej, której celem było uchwycenie najważniejszych czynników rozwoju agroturystyki na obszarach o niższych walorach przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego. Opracowanie ma zwrócić uwagę czytelnika na to, że położenie kwater na terenach o obniżonych wartościach środowiska przyrodniczego nie wpływa w znaczący sposób na oferowane tu formy wypoczynku, a całościowa wartość pakietu usług nie odbiega znacząco od konkurencyjnych jednostek w kraju. (abstrakt autora)

Executed research showed that in selected areas of kujawsko-pomorskie province, agrotourist business does not show significant price exceptions from the services of the same profile in other parts of the country. It is a cheap way of recreation and , at the same time, available for the wide range of customers. It is characterized by the yearlong offer. In the price (bed and meals) some other attractions are often included, and that values the quality of the service; this feature is very attractive to pottencional customer. To vary the product, the service providers propose beneficial system of discounts and grace, by innovating different forms of payment for the stay. They try to be flexible and adjust already innovated discounts to the profile of the guests, visiting the places. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. J. Cichowska, Czynniki rozwoju agroturystyki na obszarach o niższych walorach przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego, Rozprawa doktorska, Toruń 2008, s. 223.
 2. Rozwój agroturystyki i jej wpływ na przeobrażenia w rolnictwie i na wsi, cz. I, Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i prawne, red. M. Dębniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000, s. 51.
 3. Z. Kryński, B. Józefczyk, M. Kilar, Potencjał usługowy gospodarstw agroturystycznych w powiecie bieszczadzkim, [w:] Marketing w agroturystyce, red. M. Plichta, J. Sosnowski, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s. 106.
 4. A. Balińska, J. Sikorska-Wolak, Agroturystyka w Dolinie Bugu i uwarunkowania jej rozwoju, Wyd. SGGW, Warszawa 2001, s. 133, 112.
 5. J. Broniec, D. Serafinowicz, Agroturystyka dodatkowym źródłem dochodu w gospodarstwie rolnym, Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Świdnicy, Świdnica 2002, s. 5.
 6. Atlas turystyki wiejskiej, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej, "Gospodarstwa Gościnne" 2003, Warszawa.
 7. B. Kutkowska, Podstawy rozwoju agroturystyki, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki na Dolnym Śląsku, Wydawnictwo AR we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 149.
 8. J. Broniec, K. Serocka, Stan i możliwości rozwoju agroturystyki na terenie Dolnego Śląska, [w:] Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów, red. Z. Kryński, "Prace Naukowo- Dydaktyczne", zeszyt 15, Krosno 2005, s. 139.
 9. E. Gurgul, Agroturystyka jako element rozwoju i promocji regionu, Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005, s. 74.
 10. Z. Warzocha, D. Malinowska, W. Pawluiczuk, R. Szulc, J. Wakszyńska, Otoczenie społeczne, klienci i oferta gospodarstw agroturystycznych, Wyższa szkoła Agrobiznesu, Łomża 2003, s. 53.
 11. A. Dach, J. Dach, M. Lipiński, Działalność turystyczna w gospodarstwach powiatu nowotomyskiego, [w:] Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich, Materiały konferencyjne, KCDRRiOW, Kraków 2001, s. 47.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu