BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oleszek Jerzy (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Turystyka wiejska pogranicza polsko-czeskiego. Formy współczesne, szanse i możliwości rozwoju
Dorftourismus In Den Polnisch - Tschechischen Grenznahen Gebieten - Gegenwärtige Formel, Chanceund Entwicklungsmöglichkeiten
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 525-535, rys.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Potencjał turystyki wiejskiej
Keyword
Turystyka wiejska, Usługi turystyczne
Rural tourism, Tourism services
Note
streszcz., Zsfg.
Abstract
Przy rozważaniach dotyczących zagadnienia turystyki w ogóle, a szczególnie turystyki wiejskiej, zawsze występuje pytanie, co właściwie wzbudza zamiar pobytu czy przebywania na wsi. Niektórzy preferują wyjazd na wieś, by odejść od zgiełku i chaosu miasta, inni - bo mają możliwość realnego obcowania z naturą. Są też i tacy, którzy przyjeżdżają tutaj z określonym sentymentem. Można by nawet wyróżnić i taką grupę, która jest ciekawa życia na wsi. Nie można przy tym pominąć faktu, że decyzja jest efektem uwzględnienia nie jednego, ale kilku aspektów. Stąd i różne segmenty czy nisze zainteresowanych. Spośród turystów przebywających na wsi wydzielić można trzy podstawowe grupy. Pierwsza to przybywający, którzy zarezerwowali na wsi kwaterę, drugą tworzą turyści wędrujący, czyli tylko przemierzający teren wsi, a trzecią tworzą posiadacze domów letniskowych czy też tzw. drugich domów. (fragment tekstu)

Forschungsgebiet sind am südlichen Teil Góry Złote (Reichenbacher Gebirge) und in der Gemeinde Lądek Zdrój (Landeck), Kreis Kłodzko (Glatz), in Dolny Śląsk (Niede schlesien), placierte Dorfsiedlungen. Die Untersuchungsfrage bildet das Problem: in wie weit sind polnische Dörfer aus dem Grenzgebiet attraktiv für Touristen. Man nimmt an, dass die grundliegende Bedeutung des Dorfes Kulturwerte auf diesem Gebiet sind. Die Frage betrifft nicht nur frühere Kultur, aber auch, und das vor allem, neu definierte als Ganzheit der zeitgenossischen Inhalte, Formen und Funktionen, die entweder Fortsetzung oder Ähnlichkeit mit vergangenen Elementen sind oder auch die Zurückweisung der Kulturelemente. Analyse weist daraufhin, dass das Dorfpotential mannigfaltig, eigenartig für jede Siedlung ist und der Gesamtbestand touristischer Infrastruktur minimal ist. Man beobachtet den Transformationsvorgang ländlicher Strukturen in Kurortschaften, wo es verschiedene Baustile gibt. Generell wird es festgestellt, dass der aktuelle Zustand Ergebnis sowohl wirtschaftlicher Wirkungen der letzten fünfzig Jahre als auch des Zusammenstosses der erhaltenen Kultur mit einer anderen, repräsentierten von den zugewanderten in Jahren 1945-1947 ethnisch differenzierten Ansiedlern ist. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Majewski, Agroturystyka to też biznes, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2000, s. 7-11.
  2. Z. Myczkowski, Tożsamość miejsca w krajobrazie strefy podmiejskiej obszaru chronionego, Mat. V Forum Architektury Krajobrazu, Wrocław 2002, s. 8-14.
  3. J. Oleszek, Znaczenie niektórych czynników sprawczych przekształceń struktur funkcjonalnych osadnictwa wiejskiego Kotliny Kłodzkiej, [w:] Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego, red. B. Górz, UMCS Lublin 2000 , s. 243-252.
  4. L. Siarkiewicz, Wielka gala w małej Wrzosówce. Ziemia Kłodzka, Od Kladskeho pomezi, Glatzer Bergland, Kłodzko 2001, s. 15-16.
  5. I. Rybka-Ceglecka, Studium środowiska kulturowego miasta i gminy Lądek Zdrój powiat kłodzki, woj. dolnośląskie, t. III, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, Wrocław 1999, s. 2-5.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol, ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu