BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spyra Zbigniew (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Functionalities of the Virtual Advisor Application in the Process of Marketing Communication Between Contemporary Enterprises and Their Market
Możliwości aplikacji wirtualnego doradcy w procesie komunikacji marketingowej współczesnych przedsiębiorstw z rynkiem
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 205, s. 9-22, tab., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Marketing communication - selected issues
Keyword
Komunikowanie marketingowe, Technologia komunikowania, Formy komunikowania, Doradca
Marketing communication, Communication technology, Forms of communication, Consultant
Note
summ.
Abstract
Proces komunikowania się rynkiem stanowi dla wielu współczesnych przedsiębiorstw ważny element ich działań marketingowych. Ekspansja nowych technologii oraz możliwość zastosowania różnych sposobów komunikowania się z rynkiem jako źródła przewagi konkurencyjnej skłania przedsiębiorstwa do poszukiwania coraz to nowych i oryginalnych rozwiązań w celu wykorzystania ich do kontaktów z otoczeniem. W artykule zaprezentowano możliwości aplikacji rozwiązania wirtualnego doradcy (WD) jako nowej formy komunikacji z otoczeniem. Podkreślono przy tym, że dynamiczny rozwój nowych technologii i adaptowanie opartych na nowych technologiach rozwiązań dla potrzeb komunikacji marketingowej stwarza dla współczesnych przedsiębiorstw wiele nowych wyzwań, a sama komunikacja marketingowa nabiera cech coraz większej aktywności i kreatywności.(abstrakt oryginalny)

For numerous enterprises, processes of communication with the market are important elements of their marketing activities. Expansion of new technologies and possibilities to use different forms of communication with the market understood as a source of competitive advantage encourages enterprises to look for more up-to-date and original solutions to be used while contacting the environment. The article presents functionalities of the virtual advisor (VA) as a new form of communication with the environment. Simultaneously, it is highlighted that dynamic development of new technologies and adaptation of new technology based solutions aimed at marketing communication provide modern enterprises with a lot of new challenges. The very marketing communication is at the same time acquiring features of higher activeness and creativity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J. (2009), Ewolucja internetowych botów, "Marketing w Praktyce", nr 1.
 2. Bajdak A., Drzazga M. (2013), Komunikacja marketingowa w procesie tworzenia wartości w przedsiębiorstwach handlu detalicznego, "Handel Wewnętrzny", maj-czerwiec.
 3. Castells M. (2011), Społeczeństwa sieci, WN PWN, Warszawa.
 4. Fill Ch. (1999), Marketing Communications: contexts, contents and strategies, Prentice Hall, London.
 5. Frąckiewicz E. (2010), Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych powiązań, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Granström B., House D. (2007), Modelling and evaluating verbal and non-verbal communication in talking animated interface agents [in:] L. Dybkjaer, H. Hemsen, W. Minker (eds.), Evaluation of text and speech systems, Springer Science - Business Media, Berlin.
 7. Herma M. (2013), Bo to bot był, "Polityka", nr 36.
 8. Kotler Ph., Amstrong G., Saunders J. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 9. Kotler Ph., Caslione J.A., (2009), Chaotics: The business of managing and marketing in the age of turbulence, MT Biznes, Warsaw.
 10. Mruk H., red. (2004), Komunikowanie się w marketingu, PWE, Warszawa.
 11. Porter M.E., (2001), Strategy and the Internet, "Harvard Business Review", No. 3.
 12. Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W. (1998), Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 13. Rutkowski L., (2009), Metody i techniki sztucznej inteligencji, WN PWN, Warszawa.
 14. Toffler A., (1986), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 15. Weizenbaum J. (1966), Eliza - a computer program for the study of natural language communications between man and machine, "Communications of the ACM", No. 1.
 16. Wiktor J.W. (2013), Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, WN PWN, Warszawa.
 17. www.chatbots.org, (retrieved 1.06.2014).
 18. www.deloitte.com (retrieved 15.02.2014).
 19. www.egospodarka.pl/66183,Polski-biznes-a-wirtualny-doradca,1,39,1.html. (retrieved 05.15.2014).
 20. www.inteliwise.com/pl (retrieved 15.02.2014).
 21. Kasperski M., Krótka historia programów konwersacyjnych, www.aibotworld. com / articles / mk_historia.html. (retrieved 10.12.2013).
 22. www.komputerswiat.pl/artykuly (retrieved 15.06.2014).
 23. Komunikacja przez różne media - doświadczenia klientów. Wyzwania, trendy i niespełnione oczekiwania klientów wśród polskich przedsiębiorstw. Research report commissioned by Alcatel-Lucent http://www3.alcatel-lucent.com/wps/ PA_1_A_1OB /images/ pl/ Images/Large_Callouts/PL_ Komunikacja_ przez_ rozne_ media.pdf. (retreived: 10.09.2013).
 24. www.loebner.net/Prizef/loebner-prize.html (retrivet)
 25. www. loebner.net/Prizef/TuringArticle.html (retrieved 10.06.2014).
 26. www.stanusch.com. (retrieved 10.01.2014).
 27. Wirtualny doradca pięć razy tańszy niż tradycyjne biuro obsługi klienta, www.gazetaprawna.pl, (retrieved 25.10.2012).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu