BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tłoczyński Dariusz (Uniwersytet Gdański)
Title
Mobilność pasażerów transportu lotniczego
Mobility of Air Transport
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 35, s. 163-174, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Wymiary logistyki - aspekt transportowy
Keyword
Transport lotniczy, Transport pasażerski, Mobilność ludności
Air transport, Passenger transport, Population mobility
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono istotę, zakres oraz wybrane aspekty kształtowania mobilności pasażerów na rynku transportu lotniczego. Ukazano czynniki wpływające na wielkość współczynnika mobilności oraz dokonano analizy mobilności polskiego społeczeństwa w trzech aspektach: w porównaniu z innymi krajami europejskimi, w odniesieniu do najczęściej wybieranych destynacji lotniczych oraz w odniesieniu do sposobu realizacji podróży transportowej na trasie miasto - port lotniczy. (abstrakt oryginalny)

The article presents the nature, scope, and selected aspects of managing the mobility of passengers on air transport market. It shows the factors affecting the size of the mobility and the analysis of the mobility of polish society in three aspect: in comparison with other european countries, in relation to the most popular airports destinations and in relation transport between city and airport. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Błaszczak G., I-Move 2.0 jako odpowiedź na zmieniajcie się wartości i styl życia współczesnego społeczeństwa na przykładzie Wiednia i Berlina, "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" nr 129, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej w Warszawie, Warszawa 2013.
  2. Dane Eurostat
  3. Dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego
  4. Hebel K., Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego, FRUG, Gdańsk 2013.
  5. Sierpiński G., Zachowania komunikacyjne osób podróżujących a wybór środka transportu w mieście, "Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej", z. 84, Warszawa 2012.
  6. The Definition of Mobility Management and the Categorisation of Mobility Management Measures as approved by the MAX-consortium and EPOMM, European Platform on Mobility Management (EPOMM), www. wpomm.eu z 30 października 2013.
  7. Tłoczyński D., Airport links in development of polish airports. Airports in multimodal transports systems, Conferences materials, Kielce 2008.
  8. Tłoczyński D., Proces obsługi handlingowej w kształtowaniu mobilności pasażerów w transporcie lotniczym, Systemy transportowe. Teoria i praktyka. Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu