BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kucharska-Stasiak Ewa (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ współczesnych koncepcji wyceny na metodykę wyceny nieruchomości w Polsce
Influence of Contemporary Concepts of Real Estate Valuation on Valuation Methodology in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 101-111, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Metody ilościowe w ekonomii
Keyword
Metodyka wyceny, Wycena nieruchomości, Nieruchomości
Valuation methodologies, Real estate valuation, Real estate
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ukształtowana w Polsce metodyka wyceny nieruchomości czerpie z dorobku historycznie wypracowanych trzech koncepcji: amerykańskiej, brytyjskiej i niemieckiej. Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji wyceny w poszczególnych szkołach, ich podobieństw i różnic oraz wykazanie ich wpływu na rozwiązania przyjęte w Polsce. Najsilniejszy wpływ wywarła brytyjska szkoła wyceny. (abstrakt oryginalny)

The real estate valuation methodology developed in Poland draws on the achievements of the historically developed three concepts of valuation: American, British, and German. The purpose of this paper is to present the concept of valuation in individual schools, their similarities and differences, and demonstrate their impact on the solutions adopted in Poland. The British school of valuation has exerted the strongest infl uence. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adair A., Downie M.L., McGreal S., Vos G. (1993), European Valuation Practice, Theory and Techniques, referat wygłoszony na II krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, Gdańsk, 7-9 października 1993.
 2. Avery J.H. (1993), The Income Capitalization Approach to Value as Currently Used in the United States, referat wygłoszony na II krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, Gdańsk, 7-9 października 1993.
 3. French N., Gabrielli L. (2004), The Uncertainty of Valuation, "Journal of Property Valuation and Investment", No. 22.
 4. Friedman J.P., Ordway I.N. (1992), Income Propertry Appraisal and Analysis, Prentice Hall, New Jersey.
 5. Grzesik K., Żróbek S. (1992), Nowe europejskie interpretacje wartości rynkowej i godziwej, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości w Olsztynie", Vol. 20, nr 2.
 6. Marshall A. (1925), Zasady ekonomii, t.1, wyd. M. Arcta, Warszawa.
 7. Miller N., Matkosyan S. (2003), The Academic Roots and Evolution of Real Estate Appraisal, "The Appraisal Journal", No. 4.
 8. Novelli N. (1992), Procter A., Real Estate Valuation - A Transatlantic Perspective, "The Appraisal Journal", No. 4.
 9. Pyhrr S.A., Born W.L., Robinson R.R., Lucas R.R. (1996), Real Property Valuation in a Changing Economic and Market Cycle, "Appraisal Journal", No. 1.
 10. Rattermann M.R. (2009), The Student Handbook to The Appraisal of Real Estate, Appraisal Institute, Chicago.
 11. The Mallinson Report, Supplement: Commercial Property Valuations (1995), Key Findings, RICS, 4.
 12. Vandell K.D. (2007), Expanding the Academic Discipline of Real Estate Valuation. A Historical Perspective with Implications for the Future, "Journal of Property Investment & Finance", Vol. 25, No 5.
 13. Vogel R.R. (1999), Profesjonalne standardy wyceny wartości w Niemczech - porównawcza metoda wyceny i jej uwarunkowania wstępne, Konferencja Towarzystwa Naukowego Nieruchomości [maszynopis].
 14. Wang K., Wolverton M.L. (2002), Real Estate Valuation Theory, "Research Issues in Real Estate", Vol. 8.
 15. Wieteska S. (1987), Ekonomiczne aspekty procesu zużycia budynków mieszkalnych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 16. Williams M.R., Ventalo W.L. (1984), Fundamentals of Real Estate Appraisal, Real Estate Company, Papua New Guinea.
 17. Wycena nieruchomości (2006), red. E. Kucharska-Stasiak, PFSRM, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu