BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bernardelli Michał (Wydział Zarządzania w Ciechanowie WSM), Kozakiewicz Mariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Algorytmy konwersji wartości liczbowych na odpowiedniki tekstowe w językach narodowych
Aalgorithms of Conversion Numeric Values to Textual Analog in National Languages.
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2009, t. 3, nr 1-2, s. 101-112, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Algorytmy, Programy komputerowe
Algorithms, Computer programs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Open Office Calc jest jednym z najczęściej używanych, darmowych arkuszy kalkulacyjnych na świecie. Umożliwia on użytkownikom rozszerzenie funkcjonalności programu poprzez zapisanie własnych algorytmów w postaci makropoleceń języka VBA. Makro NUM2TXT dokonuje konwersji liczby na jej tekstową reprezentację w języku polskim bądź angielskim. W artykule opisane zostały możliwości oferowane przez ten program wraz z przykładami użycia. Przedstawione zostały również podstawowe funkcje wchodzące w jego skład tak, aby ułatwić dopisanie nowych części odpowiadających za tłumaczenia na inne języki, poza polskim i angielskim.
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernardelli M. (2008) Użycie Microsoft Excel do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych, "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie", Tom II, Zeszyt 3-4, s. 77-90.
 2. http://msdn.microsoft.com/en-us/isv/bb190538.aspx
 3. http://office.microsoft.com/pl-pl/excel/default.aspx
 4. http://openoffice.pl/index.php
 5. http://pl.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
 6. http://pl.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
 7. http://pl.wikipedia.org/wiki/WordPerfect
 8. http://www.autodesk.pl
 9. http://www.ooomacros.org
 10. http://www.pitonyak.org/oo.php
 11. http://www.sjp.pl/co/makropolecenie
 12. http://www.winter.pl/internet/arkusze.html
 13. Lewandowski M. (2007)Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Ćwiczenia. Helion.
 14. McFedries P. (2008) Microsoft Office 2007. Język VBA i makra. Rozwiązania w biznesie. Helion.
 15. Walkenbach J. (2004) Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty. Helion
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu