BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mroczek Katarzyna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Tokarski Tomasz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Efekt grawitacyjny i techniczne uzbrojenie pracy a zróżnicowanie wydajności pracy w krajach UE
Influence of Gravity Effect and Capital-labour Ratio on the Diversity of Labour Productivity in EU Countries
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 93, s. 245-259, bibliogr. 18 poz.
Studies in Law and Economics
Keyword
Wydajność pracy, Analiza danych statystycznych, Infrastruktura techniczna, Praca, Model grawitacji, Wzrost gospodarczy, Efekt grawitacyjny
Labour efficiency, Statistical data analysis, Technical infrastructure, Labour, Gravity model, Economic growth, Gravity effect
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
The aim of the research is to conduct a statistical analysis of the influence of so called gravity effect and capital-labour ratio on regional diversification of labour productivity in 28 EU countries between 2000 and 2012. The analysis is based on a macroeconomic concept of Cobb-Douglass production function extended by mentioned before gravity effect. We assume (per analogium to Newton gravity law) that gravity effect which joins two countries is directly positively related to economic potential of both countries and reversely related to the squared geographic distance between them. Hence, countries with strong economic potential and close borders, have stronger economic influence on each other, than countries with low economic potential with big distance between them. The work consists of a description of diversification of gravity effect, capital-labour ratio and labour productivity in EU countries from 2000 to 2012. Moreover, the a statistical analysis of the influence of gravity effect and capital-labour ratio on labour.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Linnemann H., An Econometric Study of International Trade Flows, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1963.
 2. Lucas R.E., On the Mechanics of Economics Development, Journal of Monetary Economics, July 1988, s. 3-42.
 3. Lucas R.E., Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 4. Malaga K., Kliber P., Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 5. Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N., A Contribution to the Empirics of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, May 1992, s. 407-437.
 6. Mroczek K., Tokarski T., Przestrzenne zróżnicowanie technicznego uzbrojenia pracy, wydajności pracy i łącznej produkcyjności czynników produkcji w Polsce w latach 1995-2009, SPE 2013/LXXXVIII, s. 333-358.
 7. Mroczek K., Tokarski T., Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, SPE 2013/ LXXXIX, s. 263-284.
 8. Mroczek K., Tokarski T., Trojak M., Grawitacyjny model wzrostu gospodarczego, oprac. Prezentowane 6 lutego 2014 r. na seminarium KEM UEP (przekazane do druku w Gospodarce Narodowej).
 9. Nonneman W., Vanhoudt P., A Further Augmentation of the Solow Model and the Empirics of Economic Growth for the OECD Countries, Quarterly Journal of Economics, August 1996, s. 943-953.
 10. Pindyck R.S., Rubinfeld D.L., Econometrics Models and Economic Forecast, McGraw-Hills, New York 1991.
 11. Pulliainen K., A World Trade Study. An Econometric Model of the Pattern of Commodity Flows in International Trade in 1948-1960, Ekonomiska Samfundet Tidskrift 1963/2, s. 69-77.
 12. Solow R.M., A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, February 1956, s. 65-94.
 13. Solow R.M., Technical Change and the Aggregate Production Function, Review of Economics and Statistics, August 1957, s. 312-320.
 14. Tinbergen J., Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy, The Twentieth Century Fund, New York 1962.
 15. Tokarski T., Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne), Wyd. UJ, Kraków 2009.
 16. Tokarski T., Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne, PWE, Warszawa 2011.
 17. Żółtowska E., Funkcja produkcji. Teoria, estymacja, zastosowania, Wyd. UŁ, Łódź 1997.
 18. http://w3.unece.org/pxweb/dialog/Saveshow.asp?lang=1; stan na dzień 15.02.2014
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu