BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barczak Mariusz (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), Szymański Piotr (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Title
Test zróżnicowania semantycznego dla bydgoskiego tramwaju wodnego
Test for the Differentiation of Semantic Bydgoszcz Water Tram
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 439-453, il., tab., rys.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Testy, Transport tramwajowy
Tests, Tram transport
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polska należy do krajów o bogatej sieci dróg wodnych i na tle krajów Unii Europejskiej znajduje się na wysokim 5 miejscu1, jeśli chodzi o długość dróg wodnych eksploatowanych (3638 km). Niestety, możliwości eksploatacyjnie nie idą w parze z wykorzystaniem śródlądowego transportu wodnego. Obecny układ dróg wodnych ukształtowany został przede wszystkim dla zaspokojenia potrzeb przewozowych, tak jak np. Kanał Bydgoski dla przeciągnięcia żeglugi wiślanej w dorzecze Odry. Aktualny rozwój dróg wodnych czy zwiększanie ilości jednostek pływających powinny być determinowane nie tylko przez jakość dróg wodnych, lecz również poprzez nowe formy wykorzystania szlaków. Mało popularnym, aczkolwiek ciekawym rozwiązaniem jest wsparcie śródlądowej turystyki wodnej, która może stanowić jeden z najważniejszych atutów naszego kraju. Mała dostępność turystycznego transportu wodnego nie jest równoznaczna z małym popytem na przewozy turystyczne przy wykorzystaniu tej gałęzi transportu.(fragment tekstu)

The author used in one's work the test of the semantic differentiation. The purpose of the research was to obtain the opinion of passengers/tourists in the main characteristics of the product, which is a Bydgoszcz Water Tram cruise. The results obtained, serve as a basis to the estimation of the water inland tourism within the Bydgoszcz Waterway. They also indicate the possibilities of the development of the tourism product, which is being talked over, and also make the point for firther analyses.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Z. Kruczek, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków 2008
  2. Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenów przeznaczonych pod lokalizację przystanków tramwaju wodnego, Pracownia Architektoniczna K. Łukanowski, Bydgoszcz 2009
  3. Z. Kruczek, Atrakcje turystyczne. Metody oceny ich odbioru - interpretacja, "Folia Turistica" 2002, nr 13
  4. R. Gotowski, Wykorzystanie bydgoskiego węzła wodnego w ruchu turystycznym w latach 1997-2003, w: Turystyka i rekreacja w Bydgoszczy, red. A. Kowalczyk, Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 2005
  5. M. Gorączko, Natężenie ruchu żeglownego na bydgoskim odcinku drogi wodnej E-70 - stan obecny i perspektywy rozwoju, w: Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu, red. Z. Babiński, Wydawnictwo Logo, Bydgoszcz 2008
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu