BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gądek-Hawlena Teresa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Przestrzenne rozmieszczenie infrastruktury transportu drogowego w Polsce i jej dopasowanie do potrzeb ruchu turystycznego - zarys problemu
Spatial Arranging the Infrastructure of the Road Transport in Poland and for her Fitting to Needs Tourist Movements - Outline of the Problem
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 455-464, il., tab., rys.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Infrastruktura transportu, Transport drogowy, Ruch turystyczny
Transport infrastructure, Road transport, Tourist movement
Note
streszcz., summ.
Abstract
Transport drogowy odgrywa istotną rolę we współczesnej turystyce. Jest on wykorzystywany zarówno do realizacji systemów logistycznych zaopatrzenia sieci hotelowych i gastronomicznych w różnego rodzaju towary, jak i w przewozach pasażerskich o charakterze turystycznym1, a istotnym jego elementem jest infrastruktura utożsamiana z wszelkiego rodzaju drogami i urządzeniami stałymi, które są konieczne do zapewnienia przepływu i bezpieczeństwa ruchu2. Podstawowe składniki tej infrastruktury, takie jak drogi i punkty transportowe, wpływają na lepsze warunki przemieszczania osób dzięki wyższym parametrom techniczno- -ekonomicznym i coraz gęstszej sieci dróg3. Dlatego też brak międzynarodowych autostrad lub dobrze rozwiniętych sieci dróg pozostaje ze szkodą dla turystyki, natomiast stan przeciwny jej sprzyja.(fragment tekstu)

In the article deliberations concerning the influence of the infrastructure of the road transport on tourist movements were expressed. In detail a distribution and a state of the infrastructure of the road transport and fitting him to needs in the regional presentation were analysed.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Transport jako składnik produktu turystycznego, red. M. Turek, Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości Wyższa Szkoła w Sopocie, Sopot 2009
  2. Z. Kordel, K. Senator-Bentkowska, Definicja, klasyfikacja oraz źródła finansowania infrastruktury transportu, w: Finansowanie rozwoju transportu europejskiego, red. E. Załoga, Zeszyty Naukowe nr 535, Ekonomiczne Problemy Usług nr 32, WNUS, Szczecin 2009
  3. A. Hornig, S. Dziadek, Zarys geografii transportu lądowego, PWE, Warszawa 1987
  4. C. Kaspar, Współzależność między turystyką a środkami transportu, Problemy Ekonomiczne Turystyki, Departament Ekonomiczny GKKFiT, Warszawa 1970
  5. S. Dziadek, Geografia transportu Polski w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1992
  6. R. Davidson, Turystyka, Polska Agencja Promocji Turystycznej, Warszawa 1996
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu