BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hadzik Andrzej (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach)
Title
Infrastruktura wielkich wydarzeń sportowych jako element współczesnego potencjału turystycznego w Polsce
The Infrastructure of Great Sport Events as Element of Present of Touristic Potential in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 465-474, rys., tab.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Infrastruktura, Transport, Turystyka
Infrastructure, Transport, Tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
W czasach widocznej konkurencyjności i globalizacji rynku turystycznego znaczenie ma wiele składowych tworzących produkt turystyczny. Należy do nich potencjał turystyczny. Wśród elementów tego potencjału należy wyróżnić te, które zaspokajają potrzebę aktywności psychofizycznej związanej z motywem zdrowotnym oraz potrzebę kibicowania - chodzi tu o podróżowanie do współczesnych miejsc "walki" - rywalizacji, zgodnie z motywem sportowym. Elementem tym, a zarazem składnikiem produktu turystycznego, jest infrastruktura sportoworekreacyjna.(fragment tekstu)

The aim of work is shown chosen the infrastructure sport - recreational permitting to realize tourism about sport motives (sport tourism). It in relationship from above mentioned following investigative questions: 1. What is the state of infrastructure of sport events permitting to realize fans (fans) tourism about sport motives? 2. Is in documents of strategic of sport and tourism the place for analyzed infrastructure? 3. Is the present sport infrastructure permitting in Poland sport events about global range?(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005
  2. Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007
  3. J. Standeven, P. De Knop, Sport tourism, Human Kinetics, Champaign 1999
  4. B. Ryba, Podstawy organizacji i zarządzania instytucjami sportowymi, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Biblioteka Menedżera Sportu, Warszawa 2000
  5. J. Dżereń, Zasoby kultury fizycznej (na przykładzie wybranych regionów województwa mazowieckiego i kujawskopomorskiego) w latach 2001-2003, Wyd. Szkoły Wyższej, Płock 2007
  6. A. Izydorczyk, Marketing w systemie kultury fizycznej, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa 2003
  7. B. Ryba, Organizacja i zarządzanie sportem polskim, Resortowe Centrum Metodyczno- Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu, Warszawa 1995
  8. Z. Pawlak, A. Smoleń, Ocena opłacalności i ryzyka komercyjnych inwestycji sportowych, AWF, Warszawa 2004
  9. R. Wirszyło, Urządzenia sportowe, Arkady, Warszawa 1982
  10. A. Sznajder, Marketing sportu, PWE, Warszawa 2008
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu