BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kizielewicz Joanna (Akademia Morska w Gdyni)
Title
European Funds and Operational Programmes Supporting the Development of Tourist Industry in the Coastal Regions in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management, 2014, vol. 14, s. 59-68, tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Fundusze unijne, Rozwój turystyki, Projekty inwestycyjne
EU funds, Tourism development, Investment project
Note
summ.
Abstract
The Over the past decade private entrepreneurs and public and social entities in Poland use the European Union funds within the framework of the financial perspective covering the years 2004-2006, and the second perspective - 2007-2013. Thanks to EU co-financing numerous investments were carried out and they significantly raised the quality of residents' life and tourist attractiveness of all regions. Unfortunately, so far the European Commission has not developed a direct operational programme related to the tourist sector. Therefore all entities interested in tourism development were forced to apply for EU financial support looking for adequate priority in the operational programmes. The purpose of this article is to evaluate the possibility of obtaining financing for projects regarding the development of tourism industry from the EU funds under the previous financial perspectives and the current one.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. European Commision (2007a). European Territorial Cooperation 2007-2013 South Baltic Cross-Border Co-Operation Programme Operational Programme (Poland - Sweden - Denmark - Lithuania - Germany). Brussels.
 2. European Commission (2007b). South Baltic Cross-Border Co-Operation Programme Operational Programme Approved by the European Commission on 20th December 2007, Operational Programme of cross border co-operation under European Territorial Co-operation Objective financed by the European Regional Development Funds.
 3. Kasperska, E. & Wyszomirski, A. (2012). Wzrost atrakcyjności turystycznej miejsc jako wartość dodana projektów realizowanych z dofinansowaniem Unii Europejskiej. In: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 700, Ekonomiczne Problemy Usług nr 85, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 4. Kizielewicz, J. (2013a). Rola i znaczenie funduszy Unii Europejskiej w rozwoju turystyki morskiej w województwie West-Pomeranian. In: Środki unijne w gospodarce turystycznej, ed. B. Meyer, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 783, Ekonomiczne Problemy Usług nr 2 (22). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 5. Kizielewicz, J. (2013b). Współpraca na rzecz rozwoju turystyki morskiej w województwie pomorskim. In: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 303, ed. A. Rapacz, Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 6. Ministry of Agriculture and Rural Development (2007). PO Sustainable development of the fisheries sector and coastal fishing areas 2007-2013. Warsaw. Available at: www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Srodki-PORYBY- na-lata-2007-2013/Os-Priorytetowa-1-Srodki-na-rzecz-dostosowania-floty-rybackiej (accessed on 26.06.2014).
 7. MID, Ministry of Infrastructure and Development (2014). EU Funds 2014-2020 - general information. Available at: www.mir.gov.pl/ fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx (accessed on 26.06.2014).
 8. MID, Ministry of Infrastructure and Development (2014a). The Operational Program for the Development of Competencies and Skills, and Good Governance 2014-2020. Warsaw
 9. MID, Ministry of Infrastructure and Development (2014b). The Operational Program for the Digital Development 2014-2020. Warsaw.
 10. MID, Ministry of Infrastructure and Development (2014d). The Infrastructure and Environment Operational Programme 2014-2020 (project). Warsawb.
 11. MID, Ministry of Infrastructure and Development (2014e). The Operational Program for the Smart Development 2014-2020. Warsaw.
 12. MID, Ministry of Infrastructure and Development (2014f). The Operational Program of Technical Assistance 2014-2020 (project). Warsaw.
 13. MID, Ministry of Infrastructure and Development (2014c). The Operational Program for the Eastern Poland 2014-2020 (project). Warsaw.
 14. MRD, Ministry of Regional Development (2007a). Detailed description of the priorities of Operational Programme Innovative Economy 2007-2013. National Strategic Reference Framework, NSRF 2007-2013. Warsaw.
 15. MRD, Ministry of Regional Development (2007b). Human Capital Operational Programme (HC OP). National Strategic Reference Framework, NSRF 2007-2013. Warsaw.
 16. MRD, Ministry of Regional Development (2007c). Infrastructure and Environment Operational Programme (IaE OP). National Strategic Reference Framework, NSRF 2007-2013. Warsaw.
 17. MRD, Ministry of Regional Development (2007d). Innovative Economy Operational Programme (IE OP). National Strategic Reference Framework, NSRF 2007-2013. Warsaw.
 18. MRD, Ministry of Regional Development (2009). Detailed description of the priorities of Human Capital Operational Programme 2007- 2013. National Strategic Reference Framework, NSRF 2007-2013. Warsaw.
 19. MRD, Ministry of Regional Development (2009). Detailed description of the priorities of the Infrastructure and Environment Operational Programme Version 3.2. National Strategic Reference Framework, NSRF 2007-2013, Warsaw.
 20. MRD, Ministry of Regional Development (2010). Realizacja projektów z zakresu turystyki w ramach ZPORR, Programów Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III, RPO, PO Polska Wschodnia, PO Innowacyjna Gospodarka I Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Warsaw
 21. MRD, Ministry of Regional Development (2014). National Strategic Reference Framework, NSRF 2007-2013. Available at: www. funduszeeuropejskie.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/Strony/NSS.aspx (accessed on 26.06.2014)
 22. Pomeranian Regional Board (2014). Pomeranian Voivodeship Regional Operational Programme 2014-2020, Project CCI 2014PL16M2OP011. Gdańsk.
 23. Pomeranian Regional Board (2007). Pomeranian Voivodeship Regional Operational Programme 2007-2013, National Strategic Reference Framework 2007-2013. Gdańsk
 24. The Żuławy Loop, 2014. Available at: http://petla-zulawska.pl/index.php?id=podstrony&idd=32&kat=15&lang=gb.
 25. West-Pomeranian Regional Board (2007). Detailed description of the priorities of West-Pomeranian Voivodeship Regional Operational Programme 2007-2013, National Strategic Reference Framework 2007-2013. Szczecin.
 26. West-Pomeranian Regional Board (2014), West-Pomeranian Voivodeship Regional Operational Programme 2014-2020. Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1898-0511
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu