BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Taraszkiewicz Tomasz (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku)
Title
Rozwój potencjału turystycznego województwa pomorskiego poprzez pobudzanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Development of Tourist Potential in Pomorskie Voivodeship by Stimulating Entrepreneurship in Rural Areas
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 587-599, rys.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Potencjał turystyki wiejskiej
Keyword
Turystyka wiejska, Usługi turystyczne, Rozwój turystyki
Rural tourism, Tourism services, Tourism development
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstract
Województwo pomorskie stanowi region obfitujący w niezliczone walory i atrakcje turystyczne. Istotną szansą na aktywizację czy też nadanie tempa procesom realizacji wielu idei zdecydowanie mogą być różnego rodzaju środki finansowe napływające z Unii Europejskiej. Jedną z nowych, niewątpliwie cennych i wartych głębszej analizy inicjatyw intensyfikujących rozwój potencjału turystycznego stanowi projekt szkoleniowy Tworzenie regionalnych produktów turystycznych na obszarach wiejskich Pomorza. Powodzenie realizowanych przedsięwzięć rozwojowych w głównej mierze uzależnione jest od postaw prezentowanych przez rolników - uczestników programu szkoleń - jako osób planujących prowadzić działalność turystyczną. (fragment tekstu)

The article describes the meaning of "Creating regional tourist products in rural areas of Pomerania Project" in the process of developing tourist potential of Pomorskie Voivodeship. The conducted survey reveals promising attitudes of participants in the program. Certain number of attendees had been encouraged to develop small enterprises or diversify their farming activity with tourism. Most of them are aware of the unique and specific features of their rural region and its value for tourist traffic. Training and education provided during the project are very likely to stimulate taking up initiatives, enhance and improve tourist services. This valuable initiative may result in new tourist brand products and wider tourist use of many assets of rural areas, seen as only farming regions so far. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu