BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rusinek Jan (Wydział Zarządzania w Ciechanowie WSM; Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Zmienne liczbowe w TeX-u. Zastosowanie w dydaktyce
Numerical Variables in TeX. Applications in Teaching
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2009, t. 3, nr 1-2, s. 113-124, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Dydaktyka, Egzaminy, Testy
Teaching, Exams, Tests
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawione jest zastosowanie zmiennych liczbowych i działań algebraicznych w Tex-u do tworzenia zadań i testów z różnymi parametrami liczbowymi. Zademonstrowany jest tez sposób konstrukcji i używania danych rzeczywistych w postaci dziesiętnej i ułamkowej oraz podobny sposób dla danych tablicowych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents applications of numerical variables and algebraic operations in TeX for generating exercise problems and tests with various numerical parameters. It also describes a method for constructing and using real variables in decimal and fractional forms, and a similar method concerning array variables. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Abrahams P., Hargreaves K., Berry K., (1990), TeX for the Impatient, Addison-Wesley Publishing Company.
  2. Borde A., TeX w przykładach, ftp://ftp.gust.org.pl//pub//GUST/Ćontrib//TBE//tbe.pdf
  3. Eijkhout V., (1992), TeX by Topics. A TeXnician's Reference, Addison-Wesley Publishing Company.
  4. Knuth D. E., (2005), TeX Przewodnik użytkownika, WNT.
  5. Lamport L., (1992), La.TeX: System przygotowywania dokumentów. Przewodnik użytkownika i podręcznik, Ariel, Kraków.
  6. Niemiro W., (1999), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, Szkoła Nauk ścisłych.
  7. Oetiker T. Partl H., Hyna I., Schlegl E., Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX 2, ftp://tug.ctan.org//pub//tex-archive//info/łshort//polish
  8. Rusinek J., (2007), Algorytm permutowania w TeX-u zastosowany do informatyzacji procesu egzaminacyjnego, "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie", Tom I, (153-174).
  9. rusinek J., (2008), Pliki do odczytu i zapisu w TeX-U- zastosowanie do przetwarzania wtników egzaminu, "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie", Tom II, (107-124).
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu