BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłos Monika (Wyższa Szkoła Biznesu w Pile)
Title
Outsourcing jako strategia tworzenia i rozwoju małych przedsiębiorstw
The Outsourcing as a Strategy of Creating and Development Small Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 187-195, rys., tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Outsourcing, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Outsourcing, Small business
Note
summ.
Abstract
Zastosowanie outsourcingu uczyni małą firmę bardziej atrakcyjną dla inwestorów, ponieważ zwiększy stopień zaangażowania kapitału w działania bezpośrednio związane z generowaniem dochodów. Przedsiębiorstwo, stosując outsourcing, odciąża się od procesów niekoniecznych oraz nieekonomicznych i przez to dąży do przeprojektowania się w jednostkę opartą na racjonalnej polityce funkcjonowania, wspomaganą nowoczesnymi i efektywnymi technikami zarządzania. (fragment tekstu)

The report presents a nature of outsourcing as a strategy of creating small enterprise in capital and contractual form. According to the current market rules, a speed of response to changes is a source of competitive advantage. It is indicated that each small enterprise can become medium or large. Thus it should follow by net cooperation strategy through outsourcing. This choice is connected with a concentration on core competences and a competitive advantage achievement in selected part of business. The main advantage, achieved through outsourcing is the increase of small enterprise effectiveness.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. M. Kłos, Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009.
 2. M. Nowak, Analiza kosztów jako niezbędny etap podjęcia decyzji o outsourcingu, IIR, Warszawa 1999.
 3. J. Chudzik, Czynniki stymulujące rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, w: Podstawowe determinanty rozwoju przedsiębiorczości w latach 2002-2003, Zeszyt Naukowy SGH, pod. red. J. Ostaszewski, Warszawa 2003, s. 249-253.
 4. T. Kraśnicka, Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Katowice 2002.
 5. Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
 6. M. Castells, The Information Age: Economy, Socjety and Culture, Blackwell, Oxford 1996.
 7. A. Sudolska, Powstanie grup kapitałowych w drodze outsourcingu kapitałowego, "Przegląd Organizacji" 4/2003, s. 15-18.
 8. J. Niemczyk, Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Lanego, Wrocław.
 9. K. Obłoj, Strategia firmy a outsourcing. Rola outsourcingu w strategii firmy, "Gazeta Prawna" Warszawa 21.09.2006.
 10. M.E. Porter, Competitive Advantage, The Free Press, New York, 1985.
 11. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
 12. I. Janiuk, Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa, 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu