BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondraszuk Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wybrane problemy definiowania i funkcjonowania gospodarstw wiejskich jako mikroprzedsiębiorstw w Unii Europejskiej
Chosen Problems Form the Definition and Operations of the Agricultural Farms as a Small Businesses in the European Union
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 197-205
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Mikroprzedsiębiorstwo, Obszary wiejskie, Gospodarstwa chłopskie, Gospodarstwa rolne
Micro-enterprise, Rural areas, Farm households, Arable farm
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest omówienie problemów definiowania i funkcjonowania gospodarstw wiejskich jako mikroprzedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej.(fragment tekstu)

The primary characteristic of the European agriculture is its multi-functionality, that is the ability to combine the production with the quick growth of the various community services. The size of the agricultural production vary. From small farms, growing only for its own needs, through the family businesses, where the farms provide the main income, to the big industrial production for the large scale. All those factors create problems with the definition of agricultural farms in the European Union. Using only the broad definition may cause problems. Without precise and specific description of this subject in the EU law, there is a space for the free interpretation and self regulation by the given member of the European Union. This fact creates large differences in agricultural sector of diverse associates, causes the problems to compare them statistically and influence the split of money resources for its growth.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. L. Goraj, Udział płatności w tworzeniu gospodarstw rolnych Unii Europejskiej, IERiGŻ - PIB, Warszawa 2006.
  2. T. Kondraszuk, Gospodarstwo wiejskie jako podstawa rachunku ekonomicznego - ujęcie metodyczne. Roczniki Naukowe SERIA Tom VIII Zeszyt 1. Warszawa-Poznań 2006. s. 81.
  3. T. Kondraszuk, Specyficzne elementy analizy i oceny sytuacji finansowej w rolnictwie. Zeszyty Naukowe UW nr 552, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 20, Problemy Współczesnej Rachunkowości, Szczecin 2009, s. 243.
  4. A. Lichorowicz, Status prawny gospodarstw rodzinnych w ustawodawstwie krajów Europy Zachodniej, wyd. Temida 2, Białystok 2000.
  5. R. Budzanowski, Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym, Poznań 1992.
  6. A. Stelmachowski, Prawo Rolne, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu