BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kordela Dominika (Uniwersytet Szczeciński)
Title
AIM- europejski model alternatywnego rynku papierów wartościowych
Aim- the European Model of Multilateral Trading Facility
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 207-215, rys., tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Rynek kapitałowy, Alternatywny System Obrotu (ASO), Papiery wartościowe
Capital market, Alternative Investment Market (AIM), Securities
Note
summ.
Abstract
(...)stworzony przez londyńską giełdę papierów wartościowych The Alternative Investment Market (AIM) uruchomiony w 1995 roku. Powstał on dziewięć lat przed opracowaniem i zatwierdzeniem dyrektywy MiFID, która uregulowała w prawodawstwie europejskim istnienie alternatywnych systemów obrotu oraz zniosła przymus rynku regulowanego - odstąpiono od dychotomicznego podziału działalności na rynku kapitałowym na inwestycyjną i prowadzenie rynku regulowanego. Rynek AIM został więc stworzony od podstaw przez giełdę londyńską w latach, gdy nie było w Unii Europejskiej odpowiednich aktów prawnych sankcjonujących, a zarazem ułatwiających tworzenie rynku alternatywnego ani precedensowych rozwiązań, które można by było zastosować przy regulacji struktury i zasad obowiązujących na tym rynku. Instytucjonalna i regulacyjna struktura rynku AIM stała się modelem naśladowanym przez alternatywne systemy obrotu, powstające pod koniec pierwszej dekady XXI wieku już na mocy dyrektywy MiFID. W artykule zaprezentowano rozwiązania organizacyjne i regulacyjne rynku AIM, które znalazły zastosowanie w europejskich alternatywnych systemach obrotu. Ponadto analizie została poddana struktura podaży - profil emitentów obecnych na rynku.(fragment tekstu)

Alternative Investment Market had been established long before the EU Markets in Financial Instruments Directive regulated the form of multilateral trading facilies (MTF). The structure and regulation of this stock market has become a model for other European alternative stock markets. In this article author presents the history, rules and development of The Alternative Investment Market. The attention was paid as well on the profile of listed companies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. D. Kordela, Alternatywne rynki papierów wartościowych w Europie - geneza, systematyka i rozwój, w: red. W. Tarczyński, D. Zarzecki, Finanse 2009, Rynki finansowe i ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 550, Ekonomiczne Problemy Usług nr 40, Szczecin 2009, s. 369-371.
  2. A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
  3. J.M. Mendoza, Securities regulation in low-tier listing venues: The rise of The Alternative Investment Market, Javeriana University, 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu