BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gnat Sebastian (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Konwergencja cenowa na lokalnych rynkach nieruchomości w aglomeracji szczecińskiej w latach 2008-2013
Price Convergence of Local Property Market in Szczecin Metropolitan Area in 2008-2013
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 213-225, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Metody ilościowe w ekonomii
Keyword
Konwergencja cenowa, Rynek nieruchomości, Konwergencja
Price convergence, Real estate market, Convergence
Note
streszcz., summ.
Country
Szczeciński Obszar Metropolitalny
Szczecin Metropolitan Area
Abstract
Konwergencja to pojęcie oznaczające zbieżność badan ego zjawiska do jego poziomu normatywnego. W badaniu konwergencji ocenia się tempo i rodzaj zbieżności. Pozwala ono ocenić, czy badane obiekty upodabniają się co do poziomu analizowanego zjawiska i po jakim czasie nastąpi upodobnienie. W najbardziej rozpowszechnionej formie badanie konwergencji dotyczy analizy rozwoju gospodarczego. W pracy zaproponowano zastosowanie metod służących badaniu β, σ, α konwergencji w analizie kształtowania się przeciętnych cen na wybranych lokalnych rynkach nieruchomości w aglomeracji szczecińskiej w latach 2008-2013. (abstrakt oryginalny)

To evaluate convergence mostly means to determine its pace and type. One can evaluate if given objects actually converge and when full convergence shall occur. In its most common form convergence of national growth is studied. In this paper it is proposed to utilize β-, σ-, α-convergence models on the property market to determine price convergence. Subject of the analysis were average prices of apartments located in cities located in Szczecin metropolitan area. Time range of study was 2008-2013. The main goal of the study is to determine whether distinct cities belonging to the same agglomeration tend to converge in terms of properties' prices. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bernard A.B., Jones C.I. (1996), Technology and Convergence, "The Economic Journal", Vol. 108, Iss. 437.
  2. Borys P. (2002), Konwergencja na rynku akcji, przykład Hiszpanii, Portugalii i Grecji, w: Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, cz. 2, red. W. Tarczyński, Wydawnictwo Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  3. Barro R.J., Sala-i-Martin X. (1992), Convergence, "Journal of Political Economy", Vol. 100, No. 2
  4. Batóg J. (2010), Konwergencja dochodowa w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  5. Batóg J., Batóg B. (2006a), Analysis of Income Convergence in the Baltic Sea Region, w: Baltic Business Development. Regional Development. SME Management and Entrepreneurship, ed. J. Batóg, University of Szczecin, Szczecin.
  6. Batóg J., Batóg B. (2006b), Income Convergence in the European Countries. Empirical Analysis, "Folia Oeconomica Stetinensia", No. 5 (13).
  7. Lis Ch. (2008), Z badań nad poziomem życia w krajach Unii Europejskiej, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" nr 11, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  8. Lis Ch. (2013), Wartość dodana brutto i jej znaczenie w procesie akumulacji kapitału w świetle teorii wzrostu i konwergencji, Wydawnictwo volumina.pl, Szczecin.
  9. Sala-i-Martin X. (1996), The Classical Approach to Convergence Analysis, "The Economic Journal", Vol. 106, No. 437.
  10. Swianiewicz P., Klimska U. (2005), Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce - waniliowe centrum, mozaika przedmieść, "Prace i Studia Geograficzne", t. 35, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu