BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowska-Żeleźnik Anna (Uniwersytet Gdański)
Title
Norma BS8901 elementem funkcjonalnym potencjału turystycznego w obszarze turystyki biznesowej
Bs8901 Standard as the Functional Element of the Business Tourism Potential
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 617-623
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Potencjał turystyki biznesowej
Keyword
Normalizacja, Turystyka biznesowa
Normalization, Business tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dbałość o ochronę środowiska oraz działania zgodnie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR1) stają się coraz powszechniej stosowane w zarządzaniu przez wiele przedsiębiorstw. Utrzymanie kompetentnych i lojalnych pracowników, wypracowanie właściwych relacji z klientami, dbałość o środowisko naturalne to cele, które są realizowane przez ich menedżerów. Będąc odbiorcami produktów turystyki biznesowej, oczekują oni od firm oferujących te produkty, by także zachowywały się odpowiedzialnie, a ich działania były ukierunkowane na ochronę środowiska i zaangażowane społecznie. Co więcej, turyści biznesowi dokonując wyborów konsumenckich, coraz częściej biorą pod uwagę zaangażowanie społeczne firm turystycznych (lub jego brak). (fragment tekstu)

The article presents BS8901 standard as the stimulator of business tourism development in Poland. In the beginning chosen aspects of business tourism development in Poland were presented. Further on sustainable development and Corporate Social Responsibility (CSR) were introduced as the basis of conception of sustainable business tourism products. Then some determinants of using sustainable development rules in a process of realization of business tourism products were presented. BS8901 standard was introduced as the functional element of business tourism potential as it provides requirements for planning and managing sustainable events of all sizes and types. At the end it was stressed that those business tourism organizers whose services are supported by BS8901 certificate can get a market advantage. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Kalinowska-Żeleźnik, M. Sidorkiewicz, Wybrane aspekty rozwoju turystyki biznesowej w Polsce a działalność jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie, red. A. Rapacz, Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra 2009, s. 56.
  2. R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003, s. 3.
  3. K. Celuch, Więcej niż oczekujesz, "Kongresy & Konferencje" 2005, nr 26, s. 19.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu