BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosowska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Determinanty międzynarodowej konkurencyjności małych przedsiębiorstw
The Determinants of Inerternational Competitiveness of Small Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 217-224
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Konkurencyjność międzynarodowa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
International competitiveness, Enterprise competitiveness, Small business
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie na uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w aspekcie umiędzynarodowionej działalności.(fragment tekstu)

Small enterprises are working today in severe conditions - ceaseless transformations, changes in the market requirements. These unstable conditions forcing them to act in a way, which will take into consideration all conditioning of their optimal functioning, with the chance of sustained development and the stimulation of their competitiveness. The article presents the crucial factors, which determine the long term existence and functioning the small enterprises and their ability to compete.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Bielawska, Finanse zagraniczne. Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  2. B. Plawgo, Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2004.
  3. M. Lubiński (i in.), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy, IRiSS, Warszawa 1995.
  4. J. Meyer-Stamer, Konkurencyjność systemowa, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 3, s. 1-5.
  5. J. Barney, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, vol.17, No. 1, s. 99-120.
  6. M.E. Porter, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu