BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mierzwińska Liliana (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Title
Planowanie strategiczne w małym przedsiębiorstwie (na przykładzie rejonu tarnobrzeskiego)
The Strategic Planning in a Small Enterprise (on Example of Tarnobrzeski County)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 245-253, tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Potencjał rozwojowy, Planowanie strategiczne, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Development potential, Strategic planning, Small business
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych, dotyczących identyfikacji istotnych kwestii związanych z problematyką zarządzania strategicznego w małym przedsiębiorstwie. Przeprowadzona analiza i ocena dotyczy przede wszystkim umiejętności przedsiębiorców w zakresie planowania strategicznego i świadomości jego znaczenia oraz źródeł informacji niezbędnych przy podejmowaniu decyzji strategicznych. Dokonano również analizy mocnych i słabych stron badanych przedsiębiorstw, świadczących o ich potencjale rozwojowym.(fragment tekstu)

The article presents the results of empirical research carried out to identify the main issues regarded to the strategic management in the small enterprise. The paper also describes the entrepreneur's skills enabling strategic planning and the information's sources necessary to make strategic decisions. The second part of the article describes strengths and opportunities which are the evidences of the small enterprise's development potential.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. H. Kreikebaum, Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
  2. K. Safin, Zarządzanie małą firmą, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  3. Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa, 1998.
  4. F. Bławat (red.), Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
  5. M. Bednarczyk, Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, Zeszyty Naukowe Monografie nr 128, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1996, s. 83.
  6. I. Janiuk, Strategie rozwoju i konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Organizacja i Kierowanie" 2005, nr 1, s. 77.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu