BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sidorkiewicz Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Uwarunkowania cenowe elementów produktu turystyki biznesowej w hotelach województwa zachodniopomorskiego
Price Conditioning for Products of Business Tourism in Hotels in Zachodniopomorskie District
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 637-649, rys.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Potencjał turystyki biznesowej
Keyword
Poziom cen, Turystyka biznesowa, Hotelarstwo
Price level, Business tourism, Hotel industry
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Poziom cen poszczególnych elementów produktu turystyki biznesowej może wpływać na decyzje podejmowane przez organizatorów imprez biznesowych w kwestii wyboru ich miejsca. Poziom cen stanowi bowiem dla organizatora wielkość kosztów, jakie musi ponieść w związku z organizacją danego wydarzenia, które wpływają bezpośrednio na zysk podmiotu odpowiedzialnego za imprezę. Fakt ten jest znaczący, zwłaszcza w okresie globalnego kryzysu gospodarczego, podczas którego cena stanowi jeden z kluczowych argumentów w dyskusji dotyczącej organizowania konkretnych spotkań biznesowych. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę scharakteryzowania uwarunkowań cenowych odnoszących się do elementów produktu turystyki biznesowej w województwie zachodniopomorskim na podstawie analizy stron internetowych hoteli zlokalizowanych na terenie regionu. Województwo zachodniopomorskie nie jest co prawda zaliczane do regionów, które w pierwszej kolejności kojarzone są z przemysłem spotkań, co wcale nie znaczy, że nie dysponuje potencjałem infrastrukturalnym w tym zakresie. (fragment tekstu)

The aim of this article is to characterize price conditioning pertaining to products of business tourism in zachodniopomorskie district. The article consists of three parts, introduction and conclusion. In the first part one analyses a place of hotel services in the structure of business tourism. Next the price in hotel industry and its different aspects are subject to scrutiny. Finally, one discusses prices of services with regard to business events in zachodniopomorskie district based on analyses of websites. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. D. Szostak, Podstawy hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 21-22.
  2. M. Milewska, B. Włodarczyk, Hotelarstwo, Podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa, Część I, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2005, s. 198.
  3. J. Piasta, Marketing w hotelarstwie. Podręcznik praktyczny, Jacek Piasta - Doradztwo, Warszawa 2007, s. 159.
  4. G. Karasiewicz, Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa 1997, s. 16.
  5. Hotelarstwo. Usługi - eksploatacja - zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 247.
  6. M. Bednarska, G. Gołembski, E. Markiewicz, M. Olszewski, Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa 2007, s. 250-251.
  7. W. Cabaj, Z. Kruczek, Podstawy geografii turystycznej, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2007, s. 66.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu