BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Opałka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wybrane aspekty działalności gospodarczej w świetle przepisów prawnych
Die Ausgewählte Aspekten des Gewerbes auf dem Grund der Gesetze
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 263-270, rys., tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Działalność gospodarcza, Regulacje prawne, Prawo
Business activity, Legal regulations, Law
Note
Zsfg.
Abstract
Funkcjonowanie przedsiębiorstw z sektora małych i średnich, jak i mikroprzedsiębiorstw ma bardzo ważne znaczenie dla wzrostu gospodarczego całego kraju oraz wspólnego rynku europejskiego. Trzeba więc stwarzać wspólne ramy dla efektywnej działalności gospodarczej tego sektora. Z pewnością posłużą temu zmiany uregulowań prawnych dotyczące określenia definicji poszczególnych kategorii przedsiębiorstw, a także opodatkowania dochodów z tej działalności gospodarczej. Celem artykułu jest zdefiniowanie mikroprzedsiębiorcy oraz małego i średniego przedsiębiorcy w świetle zaleceń Komisji Europejskiej. W artykule przedstawiono też syntetycznie inne zmiany w uregulowaniach prawnych dotyczące opodatkowania dochodów podatkiem zryczałtowanym.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. G. Gołębiowski, Dostępność kapitału a jakość zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce, Prace naukowe nr 974, Tom I, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  2. G. Gołębiowski, Studia i Prace KZiF SGH, Zeszyt Naukowy nr 42 z 2004, s. 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu