BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowski Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Title
E-commerce jako kierunek dywersyfikacji działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
E-Commerce as A Way of Diversification for Micro, Small and Medium Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 281-288, rys.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Handel elektroniczny, Dywersyfikacja, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo
e-commerce, Diversification, Small business, Micro-enterprise
Note
summ.
Abstract
Rozpatrując obszar e-commerce jako rynek dostaw, przedsiębiorstwo posiada łatwy i szybki dostęp do informacji o asortymencie, oszczędzając tym samym czas i pieniądze. Dwudziestoczterogodzinny dostęp do witryn internetowych, wysoka ich liczebność oraz nieskomplikowana struktura organizacyjna przedsiębiorstw internetowych należą do czynników wpływających na atrakcyjność handlu elektronicznego.(fragment tekstu)

The paper presents a brief essence of e-commerce sector in Polish economy. The main consideration was given to SME as main members of this system.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. C.M. Olszak, Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
  2. B. Księżopolski, Z. Kotulski, Zagrożenia procesów komunikacyjnych w e-commerce oraz sposoby przeciwdziałania, w: Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania, Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Warszawa 2004, s. 247.
  3. A. Budziewicz, A. Drab-Kurowska, E-commerce jako element wspomagający funkcjonowanie krajowego operatora pocztowego w obliczu globalizacji, w: Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, red. K. Piech, G. Szczodrowski, Instytut Wiedzy, Warszawa 2003, s. 307.
  4. M. Idzikowski, Wybrane aspekty użyteczności i funkcjonalności witryny typu e-commerce, w: Systemy wspomagania organizacji SWO 2006, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu