BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piątkowski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Formułowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych - wyniki badań
Building a Business Development Strategy, Taking into Crises Situation. Research Results
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 289-298, tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Strategia rozwoju, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Kryzys przedsiębiorstwa
Development strategy, Company development strategy, Enterprises crisis
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie elementów wpływających na proces kształtowania strategii przez przedsiębiorstwa sektora MSP z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych. Referat zawiera wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych metodą ankietowania na grupie 166 przedsiębiorców w październiku i listopadzie 2009 roku.(fragment tekstu)

The main objective of the article is to present the factors that influence the formulation of strategies by the companies of the SME sector including crises situations. Paper contains a theoretical introduction to the strategy and crises situations, and describes the results of empirical research. Data are from the author's own research carried out from October to November 2009 and include a group of 166 enterprises, which until 2008 at least once modified their strategy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. K. Obłój, Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998.
  2. Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
  3. M.K. Nowakowski, M.L. Rzemieniak, Kryzys i przetrwanie w marketingu, Difin, Warszawa 2003.
  4. P. Drucker, Management New Role, "Harvard Business Review", 1969, nr 11-12.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu