BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popczyk Wojciech (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rola czynników kulturowych w internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych
The Role of Cultural Factors in Internationalizating Small and Medium-Sized Family Businesses
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 299-308
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Przedsiębiorczość lokalna, Samorząd terytorialny
Local entrepreneurship, Local government
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie na podstawie badań empirycznych światowych i wieloletnich obserwacji autora tych wymiarów kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa rodzinnego, które czynią z niej zasób strategiczny i potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej dla tego typu podmiotów gospodarczych, a w przypadku internacjonalizacji determinują akt jej podjęcia i przebieg.(fragment tekstu)

"Culture provides the context within which organizational citizens understand that competitive advantage doesn't last forever and that the firm must move forward continuously". Organizational culture presents a great potential for family businesses as for entrepreneurship, particularly internationalization. The paper focuses on some selected dimensions of the organizational culture, which are vital in the process of family business internationalization.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. P. Sharma, J.J. Chrisman, J.H. Chua, Strategic Management of the Family Business: Past Research and Future Challenges, "Family Business Review" 1997, 10(1), s. 1-35.
 2. J.L. Ward, Keeping the family Business Healthy, Business Owner Resources,1997, s. 161.
 3. E.H. Schein, The role of the Founder In Creating Organizational Culture, "Organizational Dynamice"1983, 12(1), s. 14.
 4. M. Alveson, Cultural Perspectives on Organizations, Cambridge, University Press 1993.
 5. W.G.J. Dyer, Culture and Continuity in Family Firms, "Family Business Review" 1(1) 1988, s. 37-50.
 6. A. Hall, L. Melin, M. Nordqvist, Entrepreneurship as Radical Change In the Family Business: Exploring the Role of Cultural Patterns, "Family Business Review" 2001 14(3), s. 193-208.
 7. D. Fletcher, Swimming Around In Their Own Ponds: The Weakness of Strong Ties in Developing Innovative Practices, "International Journal of Innovative Management" 1998 2(2), s. 137-159.
 8. R.D. Ireland, M.A. Hitt, Achieving and Maintaining Strategic Competitiveness in the 21st Century: The Role of Strategic Leadership, "Academy of Management Executive"1999 13(1), s. 43-57.
 9. R. Donckels, E. Frohlich, Are family businesses really different? European experiences from STRATOS, "Family Business Review" 1991, 4(2), s. 149-160.
 10. Z. Fernandez, M.J. Nieto, Internationalization strategy of small and medium-sized family businesses: some influential factors, "Family Business Review" 2005, 17 (1).
 11. D. Cerrato, M. Piva, The internationalization of small and medium-sized enterprises: The effect of family management, human capital and foreign ownership, Università Cattolica del Sacro Cuore 2007.
 12. Ch. Graves, J. Thomas, Internationalization of Australian Family Businesses: A managerial capabilities perspective, "Family Business Review" 2006, 19(3).
 13. S.A. Zahra, International expansion of U.S. manufacturing family businesses: the effect of ownership and involvement, "Journal of Business Venturing" 2003, 18, s. 495-512.
 14. J.H. Davis, F.D. Schoorman, L. Donaldson, Toward a stewardship theory of management, "Academy of Management Review" 1997, 22(1), s. 2-47.
 15. S.A. Zahra, J.C. Hayton, C. Salvato, Entrepreneurial in Family vs Non-Family Firms: A Resorce-Based Analysis of the Effect of Organizational Culture, Baylor University 2004, ETP, s. 363-381.
 16. W. Popczyk, Młode przedsiębiorstwa globalne- uwarunkowania powstawania rozwoju, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i zmienność, red. K. Jaremczuk, Tarnobrzeg 2008.
 17. W. Popczyk, Czynniki determinujące internacjonalizację przedsiębiorstw rodzinnych - przegląd badań, "Przegląd Organizacji" 11/2009, s. 24.
 18. S. Basly, Internationalisation of Family Firms in a Knowledge-Based View, Universite Montesquieu-Bordeaux, 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu