BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błażejowska Małgorzata (Politechnika Koszalińska)
Title
Funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej na obszarach wiejskich na przykładzie spółdzielni socjalnych
Functioning of the Social Economy in Rural Areas on the Example of Social Cooperatives
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, t. 11(26), z. 4, s. 26-36, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Spółdzielnie socjalne, Spółdzielczość, Ekonomia społeczna, Organizacje społeczne, Obszary wiejskie
Social cooperatives, Cooperative movement, Social economy, Social organisations, Rural areas
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule ukazano funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej na obszarach wiejskich na przykładzie spółdzielni socjalnych. Na podstawie przeprowadzonych badań scharakteryzowano 14 jednostek, które określiły swoją kondycję finansową jako dobrą. Analiza uzyskanych w pracy wyników pozwala stwierdzić, że znaczącą rolę w tym sukcesie odgrywa wielobranżowy profil działalności, wsparcie ze strony organizacji pozarządowych, współpraca z lokalnym samorządem oraz dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the functioning of social economy in rural areas based on a case study of social cooperatives. 14 units were characterized basing on a survey, which had declared their financial condition as good. According to the research a key role in this success plays a multiple business profile, a support from NGOs, a cooperation with the local self-government and funding from national and European funds. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Katalog spółdzielni socjalnych. [2011]. [Tryb dostępu:] http://ozrss.pl/katalog.htm. [Data odczytu: wrzesień 2011].
  2. Kaźmierczak T., Rymsza M. [2008]: Przedsiębiorczość społeczna a rozwój zaniedbanych społeczności wiejskich. [W:] Finansowanie i otoczenie prawne podmiotów ekonomii społecznej, J. Hausner (red.). Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków, s. 174.
  3. Michalik A. [2011]: Spółdzielnia socjalna jako platforma wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji zawodowych. Ekonomia Społeczna nr 1, s. 29.
  4. Mierzwa D. [2006]: Spółdzielnie socjalne w krajach dawnej UE i w Polsce jako forma aktywizacji obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo nr 2 (131), ss. 69-76.
  5. Miżejewski C. [2009]: Dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną? Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Poznań.
  6. Spółdzielnia socjalna krok po kroku. [2009]. M. Ołdak (red.). Akademia Przedsiębiorczości w Starachowicach, Starachowice.
  7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. [2006]. Dz. U. nr 94, poz. 51 z późn.zm..
  8. Vivet D., Thiry B.[2000]: The Enterprises and Organizations: a Strategic Challenge for Employment. Pilot Action 'Third System and Employment' of the European Commission, CIRIEC, s. 11.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu