BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śniadek Joanna (AWF Poznań), Zajadacz Alina (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Wykorzystanie funduszy europejskich dla rozwoju potencjału turystycznego w powiecie leszczyńskim
The Application of Eu Funding For the Development of the Tourist Potential of the Leszno District
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 747-760, tab., rys.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Rola funduszy europejskich w kształtowaniu potencjału turystycznego
Keyword
Fundusze unijne, Potencjał inwestycyjny, Państwa członkowskie
EU funds, Investment potential, Member states
Note
streszcz., summ.
Country
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstract
W roku 2001 na szczycie Unii Europejskiej w Lizbonie państwa członkowskie przyjęły na kolejne dziesięć lat nowy cel strategiczny, zakładający dynamiczny i trwały rozwój gospodarki opartej na wiedzy, któremu towarzyszyć będzie ilościowa i jakościowa poprawa zatrudnienia oraz spójności społecznej. W kontekście tego celu szczególną uwagę zwrócono na turystykę jako dziedzinę istotnie sprzyjającą rozwojowi ekonomicznemu regionów dotkniętych restrukturyzacją przemysłu, rolnictwa czy wzrostem bezrobocia. Powiększenie UE o kolejne 12 krajów Europy Wschodniej jeszcze mocniej podkreśliło konieczność wsparcia sektora turystyki, zwłaszcza w zakresie zapewnienia jego zrównoważonego rozwoju, dostosowania go do zachodzących w Europie zmian demograficznych oraz wymagań i warunków współczesnego rynku. (fragment tekstu)

The paper presents the results of research on the application of EU funding for purposes related to the development of tourism in the Leszno district during Poland's membership in the EU. The analysis included the use of such funding: vis-à-vis the whole Wielkopolska province; by the office of the governor of the Leszno district; by the authorities of the particular communes; and by businesses rendering services to tourists. The study is based on statistical data and the results of questionnaire surveys conducted by the authors in December 2009 in 82 businesses representing the tourist sector, as well as in the office of the district governor and in communal offices. The research showed that only a small portion of EU funding is used for tourist purposes - both by businesses and local authorities. The main obstacles to obtaining such funding include: lack of own funds, complicated application procedures, and the long time needed to obtain a refund of expenses. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu