BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popowska Magdalena (Politechnika Gdańska), Starnawska Marzena (Politechnika Gdańska)
Title
Rozwiązywanie problemów społecznych jako przestrzeń dla sektora małych firm
Solving Social Problems- Aspace for a Small Business Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 309-316
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility (CSR), Small business
Note
summ.
Abstract
Znikome zaangażowanie sektora MSP w odpowiedzialność społeczną biznesu w porównaniu z tak dynamicznym rozwojem inicjatyw społecznych, nie jest zjawiskiem zaskakującym. Jak wcześniej zostało nadmienione, przedsiębiorczość społeczna rodzi się organicznie i wyrasta z lokalnych środowisk i dzięki zrozumieniu lokalnych problemów. Te inicjatywy są wyraźnie nastawione na stawienie czoła potrzebom społecznym w sposób przedsiębiorczy. Natomiast small business w Polsce, poszukuje skutecznych metod utrzymania się na rynku i dopiero dynamicznie rozwijające się firmy zaczynają doceniać orientację CSR jako ważny element budowy swojego wizerunku. Trudno bowiem zakwalifikować działania CSR jako immanentne dla działalności nastawionej na zysk i przetrwanie w ciągle jeszcze niesprzyjającym otoczeniu.(fragment tekstu)

Corporate Social Responsibility became an important issue for all companies throughout the world. Big corporations are proud to have codes of conduct and implement ethical, social and ecological standards. Small business, especially small entrepreneurs from eastern European countries see barriers and risks of putting CSR into practice, as they still need to struggle to survive in the turbulent markets. They also face many legal and fiscal development barriers. Simultaneously, this space became a perfect battle field for institutions, organizations and firms, channeling entrepreneurial spirit into social entrepreneurship.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Leon XIII, Encyklika o kwestii robotniczej (Rerum Novarum), Znak, nr 332-334, 1982.
  2. E.W. Lord, Fundamentals of Business Ethics, Ronald Press, New York 1926.
  3. S. Bechert, N. Gorynia-Pfeffer, Polsko-niemieckie przedsiębiorstwa oraz wymagania ich Stakeholder, Rekomendacje na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, RKW Kompetenzzentrum, 2008, Klarman Druck, Kelkheim.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu