BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybył Dariusz (Politechnika Poznańska), Grudzień Łukasz (Politechnika Poznańska)
Title
Sylwetka młodego przedsiębiorcy uczestniczącego w usłudze preinkubacji i inkubacji oraz zależność pomiędzy tymi usługami
Profile of the Young Entrepreneur Participating in the Preincubation and Incubation Service and Relationship Between the Seservices
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 317-325, rys.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Przedsiębiorca, Wspieranie przedsiębiorczości, Wspieranie small businessu
Entrepreneur, Entrepreneurship support, Small business support
Note
summ.
Abstract
Artykuł opisuje badania jakie zostały przeprowadzone na projektach preinkubowanych i firmach inkubowanych. Celem badań było ustalenie kim są osoby prowadzące projekty preinkubowane i firmy inkubowane. Cel ten ma uzasadnienie ze względu na fakt, iż usługa preinkubacji i usługa inkubacji, jak każda inna, wymaga określenie grupy docelowej - w tym konkretnym przypadku beneficjentów usługi. Badania określały cechy wykształcenia, osobowe, oraz poglądy na przyszłość beneficjentów usługi preinkubacji i inkubacji.(fragment tekstu)

This following article will discuss the current figure of a young entrepreneur. Figure will be described based on the tests. Research involved companies and projects participating in the process of incubation from Poznan district. Description of profiles took into account characterize who they are and what features have young entrepreneurs participating in the preincubation and incubation. Furthermore, it will be presented their future expectations, the way they perceive the development of their activities, opportunities and objectives that they put before themselves. This article presents a description of what the pre-incubation and incubation is and what dependencies exist between these services.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. K.B. Matusiak, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce; Łódź-Kielce-Poznań 2009.
  2. R.J. Kaden, Badania Marketingowe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne; Warszawa 2008.
  3. A. Hamrol, Zarządzanie Jakością z Przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu