BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rembiasz Małgorzata (Politechnika Poznańska)
Title
Rodzaje strategii małych i średnich przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych
Types of Strategies of SME's Internationalization- Results of Empirical Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 327-335, tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Corporation strategies, Small business, Enterprise internationalization
Note
summ.
Abstract
Strategia internacjonalizacji to program działań przedsiębiorstwa w stosunku do otoczenia zagranicznego. Na poziomie całej firmy o internacjonalizacji można mówić, gdy choć jeden produkt lub usługa przez nią oferowana jest związana z rynkiem zagranicznym1. Wybór odpowiedniej strategii internacjonalizacji jest bardzo istotny z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem. Dla przedsiębiorstw małych i średnich zadanie to stanowi często znacznie większy problem niż dla dużych. Źle podjęta decyzja, dotycząca tego: czy podjąć działania dystrybucyjne i/lub produkcyjne poza krajem macierzystym, czy bronić się przed konkurencją z zagranicy na rynku krajowym, może prowadzić nawet do upadku przedsiębiorstwa. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyodrębnionych, na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych, rodzajów strategii internacjonalizacji stosowanych przez MSP w sektorze meblarskim.(fragment tekstu)

Choosing an appropriate strategy for internationalization is very important from the perspective of business management. This article aims to present - extracted on the basis of empirical studies - four types of strategies used by the internationalization of SMEs in the furniture sector. The studies show that most respondents (57.78%) of SMEs was pursuing a strategy I - no internationalization. A small group of surveyed companies (5.56%) used foreign sources of supply, but it sold its products only in the country, therefore, applied the strategy II - internal internationalization. Over one fifth of respondents (22.22%) sold their products abroad, but supplied only in the country, therefore, applied the strategy III - external internationalization. Group companies, which chose the full internationalization strategy (IV), sold their products abroad, using the foreign sources of supply. 14.44% of respondents declared their participation in this group.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
  2. N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004, s. 68-69.
  3. R. Fletcher, A holistic approach to internationalization, International Business Review, 2001, Vol. 10.
  4. R. Luostarinen, H. Hellman, The internationalization processes and strategies of Finnish family firms, CIBR Research Papers 1995, Series Y-1.
  5. B. Plawgo, Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2004.
  6. N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw na Pomorzu w świetle badań empirycznych, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, A. Herman i K. Poznańska (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, tom 3, s. 13.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu