BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ropęga Jarosław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Analiza wybranych ścieżek niepowodzeń gospodarczych firm sektora MŚP
Analysis of Selected Failure Paths of SME Sector Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 337-344
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Small business
Note
summ.
Abstract
Na podstawie zaprezentowanych analiz można uznać, że niepowodzenia gospodarcze należy traktować jako proces, zbiór wydarzeń, których efektem może być likwidacja działalności. W związku z tym pojawia się szansa na zdiagnozowanie ścieżek niepowodzeń gospodarczych i poprzez analizę symptomów doprowadzenie do wcześniejszego reagowania na sygnały ostrzegawcze. Może to przynieść korzyści zarówno dla firm jak i całej gospodarki, jednak należy pamiętać, że właściwa reakcja musi być dostosowana do konkretnego przypadku.(fragment tekstu)

The article is devoted to an analysis of selected characteristics of failure paths for the firms of SME sector. It includes in particular the description of the path of blindness after the success and rapid growth, called the effect of drowned frog and failure path of lifestyle firm and business income substitution, called the effect of a bullfrog. On the basis of studies it was presented the analyze of the causes and symptoms that make up the chosen paths of failure. Analysis of the causes and symptoms that make up the specified path can help to find ways to prevent business failures.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. R. Lisowska, J. Ropęga, Przyczyny upadku małych firm na terenach zmarginalizowanych, w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 710.
  2. J. Argenti, Corporate Collapse: The Causes and Symptoms, McGraw Hill 1976.
  3. B. Richardson, S. Nwankwo, S. Richardson, Understanding the causes of business failure crisis: generic failure types: boiled frogs, drowned frogs, bullfrogs and tadpoles, Management Decision 1994 nr 32(4).
  4. H. Ooghe, S. De Prijcker, Failure process and causes of company bankruptcy: a typology, Working Paper, Universitet Gent, 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu