BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosiński Rafał (Politechnika Koszalińska)
Title
Znaczenie obciążeń fiskalnych pracy w rozwoju mikroprzedsiębiorstw w Polsce
Meaning of Fiscal Burden of Work in Development of Microenterprises in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 345-353, rys., tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Mikroprzedsiębiorstwo, Obciążenia podatkowe
Micro-enterprise, Tax burdens
Note
summ.
Abstract
Obciążenia fiskalne pracy, czyli podatkowe i parapodatkowe świadczenia pieniężne na rzecz budżetu państwa związane z wykonywaną pracą, są nieodłącznie związane z funkcjonowaniem każdego przedsiębiorstwa. Szczególne znaczenie tych obciążeń dotyczy mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W ramach tej grupy podmiotów gospodarczych wyodrębnić można dwie formy obciążeń fiskalnych pracy: z jednej strony środki pieniężne odprowadzane przez właściciela firmy w ramach "samozatrudnienia", a z drugiej strony środki pieniężne odprowadzane przez przedsiębiorcę za pracowników w ramach umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych. Zobowiązania podatkowe i parapodatkowe, wynikające z uzyskiwanych dochodów z pracy mają znaczący wpływ na powstawanie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, i często stanowią barierę w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Celem opracowania będzie ukazanie struktury, wielkości i zmian obciążeń fiskalnych pracy w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw działających w Polsce, a także ukazanie uwarunkowań fiskalnych prowadzonej działalności gospodarczej.(fragment tekstu)

Microenterprises present the most of business entity of national economy. The one of their barrier of development are fiscal burden of work connected with contributions of the social insurances, healthy insurances, appropriated funds and personal income tax. Except height of fiscal burden one should point out to negative consequences of fiscal conditionality of enterprises in Poland, also instability of tax regulations and a long time of fiscal settlement. The polish fiscal system from the point of its intricate structure and flux is forcing of microenterprises for constant seeking optimization tax.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. R. Rosiński, Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
  2. S. Owsiak, Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu