BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzegorczyk Małgorzata (Uniwersytet Łódzki), Kurzyk Bartłomiej (Uniwersytet Łódzki)
Title
Społeczności internetowe w procesie budowania silnej marki
Internet Social Networking in Process of Building Strong Brand
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 179-187, rys.,tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Marka, Serwisy społecznościowe
Brand, Social networking
Note
streszcz., summ.
Abstract
Społeczności internetowe mają w sobie ogromny potencjał umożliwiający markom prowadzenie z konsumentem głębokiego dialogu na różnych poziomach zaangażowania - od budowania rozpoznawalności marki, poprzez uzyskanie pożądanych reakcji konsumentów, aż po lojalność. Celem artykułu jest pokazanie roli społeczności sieciowych w procesie budowania marki i kreowania jej siły. (fragment tekstu)

Marketing within social networks environment enables new quality of customer relationships on the Internet. The aim of the paper is to present the role of social networks in the process of building strong brands. Authors examined four levels of Keller's brand building pyramid to present potential of socials networks in effective communication with customers - from creation of brand awareness, through desirable feedback, to customer loyalty. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boyd D.M., Ellison N.B., Social Network Sites: Definition, History and Scholarship, Journal of Computer-Mediated Communication, 2007, 13 (1).
 2. Gemius: gemiusRaport Nie kończąca się relacja, październik 2008.
 3. Jaskowska B., Społeczności internetowe z bliska - relacja z konferencji CommunityStandard 2009, Internet Standard, listopad 2009.
 4. Keller K.L., Strategic Brand Management, Building, Measuring and Managing Brand Equity, Pearson Prentice Hall, 2008.
 5. Knapik A., Wykorzystanie marketingu szeptanego w komunikacji nieformalnej przedsiębiorstw, Świat Marketingu, 2005, kwiecień http://www.swiatmarketingu. pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=285919 [2010-02-28].
 6. Megapanel PBI/Gemius, wyniki za październik 2008, http://blog.gemius.pl/ ?more= 178 [2010-02-28].
 7. Oldenburg R., The Great Good Place, New York, 1989.
 8. Przewłocka J., Kowalski J., Odbiór reklamy w serwisach społecznościowych, czyli dlaczego nie kupujemy odkurzacza w barze, "pro-KREACJA", 2010.
 9. Rheingold H., A slice of life in my virtual community, [w:] Harasim L. M. (red.), Global Networks, Cambridge: MIT Press, 1993.
 10. Stone A.R., First Steps, ed. Benedikt M., Cambridge: MIT Press, 1991.
 11. Todd T., Twitter stunned Kim Kardashian earns $10k a tweet, http://www.examiner.com/x-24390-Twitter-Entertainment- Examiner~y2009m12d29 Twitter-stunned-Kim-Kardashian-earns-10k-a-tweet [2010-02-20].
 12. Wellman B., The Rise of Personalized Networking, Physical Place and CyberPlace, 2001, February.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu