BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańczyk Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wpływ właściciela na kulturę firmy. Przypadek firmy polskiej i szwedzkiej "
Owner's Influence on Organizational Culture. The Polish and the Swedish Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 365-373
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Kultura biznesu
Culture of business
Note
summ.
Abstract
Celem tego opracowania jest analiza wpływu właścicieli (jednocześnie zarządzających) na kształt kultury firmy. Zostaną tutaj opisane dwa przypadki -polskiej firmy jubilerskiej W. Kruk SA oraz szwedzkiej IKEA. Dobór firm jest celowy. Obydwie firmy przeszły drogę rozwoju od mikrofirmy do prężnie działającego przedsiębiorstwa. Obydwie są w fazie dojrzałości i mają ugruntowaną tradycję. Można jeszcze zadać sobie pytanie, dlaczego wybór padł na firmę polską i szwedzką? Kultury tych firm rozwijały się na gruncie dwóch skrajnych kultur narodowych, które odróżnia stosunek do władzy, nastawienie do niepewności, oraz poziom przejawiania cech męskich w biznesie. Kultura narodowa może mieć tutaj duże znaczenie w procesie analizowania i wnioskowania. Wybraną metodą analizy jest case study.(fragment tekstu)

Explicite taken statement says that organizational culture and company's strategic behaviour is related to the values of top management. The purpose of this paper is to present the owner's influence over specified organization's culture in the polish company - W. Kruk and in the swedish one - IKEA. The article shows how owners (and at the same time top management) can create and change corporate culture with success.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. W. Kruk, Przywilej bycia artystą, "Essence" 2009, luty.
  2. S. Stańczyk, Nurt kulturowy w zarządzaniu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 23-25.
  3. J. Łucewicz, Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu kadrami, w: Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 43-47.
  4. S. Stańczyk, Kulturowe uwarunkowania wyborów strategicznych - kontekst międzynarodowy, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 10, s. 22-24.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu