BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tokarski Maciej (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce
Barriers to the Development of Academic Entrepreneurship in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 375-383
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Przedsiębiorczość akademicka, Przedsiębiorczość, Szkolnictwo wyższe
Academic entrepreneurship, Entrepreneurship, Higher education
Note
summ.
Abstract
Przedsiębiorczość akademicka (PA) to aktywność w sferze edukacji biznesu oraz praktycznego wspierania tworzenia nowych firm powstałych na bazie know-how osób związanych z badaniami naukowymi. To najprościej mówiąc różne formy podejmowania działalności gospodarczej przez przedstawicieli środowiska akademickiego - studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników naukowych - oraz jego najbliższego otoczenia. Działania tego typu z reguły koncentrują się w obszarze nowych technologii. Najbardziej powszechnymi formami są tzw. firmy "odpryskowe" - spin off, których nazwa pochodzi z języka angielskiego, a w tłumaczeniu na polski oznacza "efekt uboczny". W tym przypadku efektem ubocznym prowadzenia badań naukowych przez uczelnie może być jej dodatkowe komercyjne wykorzystanie i czerpanie z tego zysków. Drugą formą jest działalność typu spin-out. Oznacza nowe przedsiębiorstwo, które założył pracownik (np. laboratorium badawczego) szkoły wyższej - wykorzystując w tym celu m.in. ich zaplecze techniczne. Firmy tego typu pozostają kapitałowo lub operacyjnie związane z uczelnią.(fragment tekstu)

The aim of this article is to present barriers to the development of academic entrepreneurship, barriers limiting willingness to undertake economic initiatives by the students and research workers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. E. Stawasz [et al.], Przedsiębiorczość akademicka - raport z badania, PARP, Warszawa 2009.
  2. P. Tamowicz, Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, PARP, Warszawa 2006.
  3. R. Czeladko, Do wykorzystania są talenty wybitnych informatyków, "Rzeczpospolita" z 27.11.2009 r.
  4. A. Niewińska, Nauka, społeczeństwo i biznes muszą współdziałać, "Rzeczpospolita" z 27.11.2009 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu