BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Voss Grażyna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Sprawozdawczość finansowa podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów
Financial Reporting for Small Companies Using Incomes and Outgoing Expenses' Books
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 385-391, tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Księga przychodów i rozchodów
Financial reporting, Revenue and expense ledger
Note
summ.
Abstract
Wiele podmiotów zaliczanych do małych i średnich nie podejmuje próby sporządzania sprawozdania finansowego, co spowodowane jest brakiem wiary w sukces, jak również brakiem literatury na ten temat. Na skutek tak skonstruowanych zasad dotyczących aplikacji dla funduszy unijnych wiele podmiotów nie ubiega się o dofinansowanie. Należy jednak pamiętać, iż problem sprawozdawczości to tylko jeden z elementów wymagających przez małe podmioty większych nakładów pracy związanych z ewidencją.(fragment tekstu)

Many small enterprises leads simplified record, which facilitates accounting for taxes. Simplifying had these to facilitate functioning many subjects, however tax requirements this is not only placed before tax-payers. Therefore financial report becomes for many more and more frequent element in led activity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu