BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciechowski Łukasz (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia), Shelton Amiee J. (Roger Williams University in Bristol, RI, United States)
Title
Necromarketing in Advertising
Nekromarketing w reklamie
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 205, s. 91-97, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Marketing communication - selected issues
Keyword
Marketing, Marketing masowy, Środki masowego przekazu, Reklama, Reklama w mass mediach
Marketing, Mass marketing, Mass media, Advertising, Advertising in mass media
Note
summ.
Abstract
Odwołania do strachu są stosowane od dawna w komunikacji marketingowej jako persuader komunikatu, podejmuje się starania wzbudzenia strachu w celu odwrócenia zachowania, a śmierć jest ostateczną formą strachu dla ludzkości. Niniejszy artykuł rozważa stosowanie odwołań strachu, a w szczególności, w jaki sposób śmierć jest używana w działaniach reklamowych. Autorzy wyjaśniają pojęcie necromarketing i proponują dwie możliwości prezentacji marketingu śmierci: jawną i ukrytą. Ten artykuł wyjaśnia termin necromarketing i podaje przykłady necromarketingu wspierane dwoma żródłami stosowanymi w perswazji.(abstrakt oryginalny)

Fear appeals have long been used in marketing communication as a persuasive messaging that attempts to arouse fear in order to divert behaviour, and death is the ultimate form of fear for mankind. This paper explores the use of fear appeals specifically through an investigation into how death is used in advertising efforts. The authors introduce the term necromarketing and proposes dual routes of death marketing: explicit and implicit. This paper explains the term necromarketing and provides examples of necromarketing to support the dual rotes used in persuasion.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bagozzi R.P., Moore D.J. (1994), Public service advertisements: Emotions and empathy guide PSAs, "Journal of Marketing", Vol. 58, No. 1, p. 56.
 2. Becker E. (1973), The denial of death, Simon & Schuster, New York.
 3. Begley S., Underwood A., Wolffe R., Smalley S. & Interlandi J. (2007), The roots of fear, "Newsweek", Vol. 150, No. 26, pp. 36-40.
 4. Duffy N. (2003), Passion brandind. Harnessing the power of emotions to build strong brands, John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex.
 5. Dunn A. (2014), The impact of fear on brand attachment, "Journal of Consumer Research", Vol. 41, No. 1, pp. 152-1.
 6. Esch F., Moll T., Schmitt B. & Elger C. (2012), Brands on the brain: Do consumers use declarative information or experienced emotions to evaluate brands? "Journal of Consumer Psychology", Vol. 22, No. 1, pp. 75-85.
 7. Fichnová K. & Satková J. (2007), Psychologická analýza reflexií na vizuály s motívom násilia u adolescentov [in:] A. Hamranová (ed.), Násilie v rodine a v škole III. Príčiny vzniku a spôsoby ich odstraňovania, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra.
 8. Gore P., Madhavan S., Curry D. & McClurg G. (1998), Persuasive messages, "Marketing Health Services", Vol. 18, No. 4, pp. 32-43.
 9. Higbee K.L. (1969), Fifteen years of fear arousal research on threat appeals: 1953-1968, "Psychological Bulletin", Vol. 72, No. 6, pp. 426-444.
 10. Hradiská E. (1998), Psychológia a reklama, ELITA, Bratislava.
 11. Krisher H.P., Darley S.A. & Darley J.M. (1973), Fear-provoking recommendations, intentions to take preventive actions, and actual preventive actions, "Journal of Personality and Social Psychology", Vol. 26, No. 2, pp. 301-308.
 12. Shelton A. (2007), Frequency of violence in prime time dramas: An issue of gender, presented at the Eastern Communication Association Convention, Providence, R.I., April, s. 25-29;
 13. Solewski R. (2013), Śmierć, brak i tożsamość, "Konteksty", Vol. 48, No. 3.
 14. Travis D. (2000), Emotional branding, Prima Publishing, Roseville.
 15. Witte K. & Allen M. (2000), A meta-analysis of fear appeals: Implications for effective public health campaigns, "Health Education and Behaviour", Vol. 27, No. 5, pp. 591-615.
 16. Wojciechowski Ł. (2010), Nekromarketing - niektoré aspekty jeho vymedzenia [in:] (KO)MÉDIÁ: sborník konferenčních příspěvků ze 4. ročníku mezinárodní konference, Zlín 21.-22.10.2009, UTB, Zlín.
 17. Young Ch. (2006), The use of negative emotions in advertising, "Admap", No. 10, pp. 18-21, http://www.ameritest.net/images/upload/The%20Use%20of%20Negative%20Em otions.pdf (retrieved 18.03.2011).
 18. Young Ch. & Kastenholz J. (2004), Emotion in TV ads, "Admap" January, pp. 41-42, http://www.ameritestjapan.com/english/pdf/EmotioninTVAds.pdf (retrieved 12.04.2014).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu