BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępniak Cezary (Politechnika Częstochowska)
Title
Wybrane kierunki zastosowań systemów informacji przestrzennej w społeczeństwie informacyjnym
Chosen Directions of Spatial Information System Application in the Information Society
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 223-230, rys.,tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Informacja przestrzenna, Społeczeństwo informacyjne
Spatial information, Information society
Note
streszcz., summ.
Abstract
Mapy pojawiły się kilka tysięcy lat temu. Przez pewien okres stanowiły ściśle chronioną tajemnicę państwową, a posiadanie dobrych map mogło przesądzić o potędze państwa. Współcześnie dostęp do map stał się bardziej powszechny. Równocześnie wzrósł zakres i powszechność ich wykorzystania. Stają się one coraz bardziej użyteczne, a ponadto pojawiła się ich nowa forma w postaci geograficznych systemów informatycznych (GIS od ang. Geographic Information System). Narzędzia GIS są często integrowane z różnymi urządzeniami i systemami stosowanymi przez współczesne społeczeństwa. Dotyczy to m.in. rozległych sieci komputerowych, urządzeń mobilnych czy systemów lokalizacyjnych. (fragment tekstu)

The paper shows current status of development level of spatial information system technology and chosen directions of applying it in human activity. There is presented short model of spatial information system technology functioning on the basis of the presentation of types of enterprises involved in GIS's business sector. Additionally the paper presents short review of different kinds of human activity and specifies possible application of mentioned technology. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. L. Litwin, G. Myrda, Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, wyd. Helion, Gliwice 2005.
  2. C. Stępniak, Przyczynek do deskrypcji organizacji wirtualnych. Podejście kartograficzne, [w:] Informatyka Ekonomiczna nr 5, Prace Naukowe nr 953 pod red. A. Nowickiego. Wyd. AE Wrocław 2002.
  3. http://www.geostrada.com/index.php? option=com_content&view=article&id=343: 2009-review-of-publicly-traded-geospatial- stocks&catid=1:wiadomopci-ze-pwiatagis& Itemid=2
  4. J. Narkiewicz, GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007.
  5. http://www.asgeupos.pl
  6. D. Jelonek, Strategiczna harmonizacja monitorowania otoczenia i technologii informacyjnej w przedsiębiorstwie. Studium metodologiczno- empiryczne, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
  7. C. Stępniak, Heurystyczne definiowanie przestrzeni przedsiębiorstw, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Prace Naukowe nr 986 pod red. E. Niedzielskiej, H. Dudycz i M. Dyczkowskiego, Wyd. AE, Wrocław 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu