BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbrowski Jakub (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Społeczności internetowe - wyzwanie czy szansa?
Online Communities - A Challenge Or Oportunity?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 243-251, rys.,bibliogr. 16 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Internet
Information society, Internet
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dzięki ogólnoświatowemu zasięgowi i niskim kosztom wejścia dla zainteresowanych podmiotów Internet stał się doskonałym narzędziem dystrybucji dóbr możliwych do zapisania w postaci ciągu danych. Wśród dóbr tych wyróżnić można przejawy twórczości intelektualnej (w tym artystycznej), a także produkty i usługi niemające fizycznej postaci: bilety, rezerwacje, usługi świadczone na odległość. Internet stał się narzędziem pośrednictwa między różnymi uczestnikami rynków i dzięki niemu zmieniły się metody budowania relacji między organizacjami (B2B), organizacjami i ich klientami (B2C) oraz pomiędzy konsumentami (C2C). Dostępność, zasięg, pojemność i inne cechy Internetu nie pozostają bez wpływu na organizacje, ich zachowania oraz relacje z klientami. W ostatnich latach XX wieku i na początku XXI wieku fenomenem stały się społeczności internetowe, z których korzyści mogą czerpać zarówno przedsiębiorstwa, jak i ich klienci, co nie pozostaje bez wpływu na wzajemne relacje i możliwości działania obu stron. (fragment tekstu)

This article aims to show that online communities can be both an opportunity and a threat to businesses. The article focuses on three Internet forums, two belonging to the banks (ING and mBank) and one built by the bank's customers. One of the conclusions is that in building a community the number of customers does not master, because more important is a sense of connection with brand and/or the community. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 2. Dąbrowski J., Społeczność internetowa jako organizacja oparta na wiedzy, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w druku.
 3. http://finanse.wp.pl/kat,7060,title,mBank-liczy-ze-2010-r-przyniesie-zdecydowanawieksza- sprzedaz-wywiad,wid,11744629,wiadomosc.html z dnia 2009-12-29.
 4. http://media.ing.pl/pr/123905/ing-udostepnia-nowy-kanal-komunikacji-dlaklientow? changeLocale=PL z dnia 2009-12-29.
 5. http://media.ingbank.pl/pr/158281/do-ing-banku-slaskiego-z-oszczednosciami-alei- po-kredyty-wyniki-po-czterech-kwartalach-2009 z dnia 2010-02-23.
 6. http://mstop.pl/mbank-multibank-problem z dnia 2010-01-31.
 7. http://mstop.pl/w-mediach/ z dnia 2009-12-29.
 8. http://nabiciwmbank.pl/index.php?action=stats
 9. http://serwery.computerworld.pl/news/3325/mBank.pierwsze.urodziny.html z dnia 2009-12-28.
 10. http://www.mbank.pl z dnia 2009-12-29.
 11. http://www.mbank.pl/blog z dnia 2009-12-29.
 12. http://www.mbank.pl/forum z dnia 2009-12-29.
 13. Kacprzak-Choińska A., Społeczności wirtualne a komunikacja marketingowa przedsiębiorstw, [w:] G. Rosa, A. Smalec, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009.
 14. Laudon K.C., Traver C.G., E-Commerce 2010, Pearson Education, Upper Sadle River, N.J., 2010.
 15. Podgórski M., Wirtualne społeczności i ich mieszkańcy. Próba e-tnografii, [w:] J. Kurczewski, E-seje z socjologii Internetu, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006.
 16. Rheingold H., The virtual community, http://www.well.com/~hlr/vcbook z dnia 2010-01-27.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu